tisdag 18 oktober 2016

Mobil leksak eller verktyg?

Med jämna mellanrum dyker debatten upp om man skall förbjuda mobiler i klassrummen eller under hela skoltiden. Oftast efter någon enskild skola har tagit ett beslut i den riktningen.

De som applåderar sådana beslut brukar ofta argumentera efter två linjer.

Den första brukar på något sätt knyta an till deras egen skolgång. Typ när jag gick i skolan klarade vi oss utan den. En argumentationslinje som jag hoppas vi kan lämna generellt när det gäller all skoldebatt. Syftet med dagens utbildning är inte att rusta barnen för gårdagens samhälle utan för framtidens och då har sådana argument ingen bäring alls.

Den andra argumentationslinjen verkar handla om att eleverna inte skall SMS:a eller spela spel på sina mobiler. Enligt mig så visar det på en okunskap om hur dagens mobiler ser ut och vilka möjligheter det finns med den plattformen.

Egentligen är det lite konstigt att vi fortfarande kallar de mobiler eller mobiltelefoner? Att ringa eller SMS:a är bland det minsta många gör med dem och ännu mindre våra unga. Istället skall man se mobiler som en dator i fickan med massor av möjligheter att göra många, många saker med. Rätt utnyttjad så kan plattformen vara ett fantastiskt pedagogiskt verktyg som man alltid kan ha med sig. Även efter skoltid.

Min önskan hade varit att de som så träffsäkert dissar mobiler som ett pedagogiskt verktyg använd bara den som ditt enda IT-verktyg under en vecka. Jag är övertygad efter den perioden att ni kommer att inse hur mycket man kan göra med plattformen samt vilket fantastiskt verktyg det kan vara får våra unga.

tisdag 7 april 2015

Robotlärare del två

Mitt förra inlägg med rubriken Robotlärare fick några kommentarer. En av dem handlade om att vi har ett behov av mänsklig kontakt och att datorn kommer bara att vara ett komplement. Jag insåg då och något jag även skrev i en kommentar att mitt svar kräver nog ett nytt inlägg på denna bloggen. Så här kommer det. ;)

Det är, enligt min mening, så lätt att blanda ihop funktion och verktyg. Ta dagstidningar som ett exempel. De kanske trodde de levde på att serva läsarna med nyheter men finansieringen kom från annonser. De hade under många år monopol på annonsmarknaden och då speciellt den lokala. De trodde nog ingen skulle kunna hota dem.

Nu inser även de att klocka klämtar för dem. Annonsörerna har dragit någon annanstans när besökarna lämnade papperstidningen. Dessutom får annonsörerna mycket mer valuta för pengarna i andra medier som Google AdWords eller Facebook. Vi som annonserar i digitala medier ser precis vad vi får ut av våra investerade pengar och kan precis räkna ut vilka annonser som genererar vilka affärer. Något som var mer eller mindre omöjlighet i det gamla annons paradigmet. Vilket i sin tur ökar förändringsprocessen ytterligare.

Dagens pedagogiska institutioner tror sig sitta lika säkert som den lokala tidningen gjorde bara för några år sedan. Detta trots att vi alla som har barn inser att mycket av lärandet inte längre sker i skolan. Barnen letar på internet, ser program i sina mobiltelefoner, frågar kunniga på nätet osv. Den kommunikativa plattformen finns där alltså. Dessutom har något ännu viktigare skett beteendet har förändrats. Förväntningen att svaren finns digitalt finns redan i målgruppen.

Det som fattas är att den digitala plattformen blir smartare och kan anpassa sig efter lärandesituationen. Att den lär sig när, var och hur den skall möta kunskapshungriga elever. Kunskap som fram till nu har suttit i huvuden på pedagoger. Det har inte funnits en digital plattform som har varit så avancerad att den har klarat av alla dessa avvägande.

Men precis som ett barns utveckling börjar med att vända sig från rygg till mage och omvänt. Har digitala verktyg tagit sig an enklare uppgifter. Det finns nog inte en pedagog idag som inte uppmuntrar sina barn att prova program som lär de multiplikationstabellen eller engelska glosor. De digitala plattformarna har alltså nått första nivåerna i att vara pedagogiska plattformar.

Utvecklingen går snabbt och det var poängen med mitt tidigare inlägg. Det som sker nu är att de digitala verktygen hoppar snabbt över att lära sig sitta, att lära sig krypa och att lära sig gå. Snabbare än vad vi tror kommer de att lära sig springa. 

När det händer kommer hela rollen som pedagog att utmanas. Att använda digitala verktyg i undervisningen kommer inte då längre att handla om att söka information på nätet och lära sig sammanställa den. Inte heller om att använda digitala verktyg vid redovisningar eller att skapa MOOC där människor fortfarande står för huvuddelen av lärandet. 

Det handlar istället om att till stora delar ersätta den mänskliga pedagogen med en digital plattform som tar över huvuddelen av barnens pedagogiska utveckling. Precis som journalister ersätts av program som skriver artiklar eller läkaren som ersätts av en operationsrobot eller andra administrativa jobb som vi trodde det krävdes människor för. 

En av de viktigaste faktorerna för denna utveckling kommer att vara liknande som den vi annonsörer har insett. När man växlar till en digital plattform så får man på köpet tydligt underlag på vad som fungerar och inte gör det. Det kommer att bli väldigt tydligt vilka pedagogiska metoder och angreppssätt som fungerar och vilka som inte gör det. Dessutom precis som alla annan digital utveckling så innebär det i sin tur att utvecklingen kommer att accelerera. Ju mer data vi har och desto fler som använder verktyget. Desto mer vet vi vad som fungerar och kan förbättra metoderna. Återkopplingen blir snabbare och tydligare, vilket kommer att öka utvecklingstakten ytterligare. Som i sin tur kommer att lämna alla andra plattformar bakom sig.

Dagens pedagoger står alltså inför betydligt större förändringar än att kunna hantera PowerPoint eller andra digitala verktyg. Det kan vara så att deras roll reducerar betydligt till en enkel handläggare ELLER så kommer det att krävas betydligt mer. Det kan bli så att morgondagens pedagoger kommer att vara spjutspets experter med lång och kvalificerad utbildning på hög nivå.

måndag 23 mars 2015

Robotlärare

En alldeles för liten del av skoldebatten handlar om IT i skolan, tycker nog de flesta av denna bloggs läsare. Vi borde diskutera betydligt mer hur vi kan använda IT i skolan, Inte bara i själva skolan utan även hur tekniken kan stödja skolarbetet hemifrån tex.

Även om många av oss tycker vi är visionärer och tänker långt framåt så kanske inte det räcker. Vi kanske skall se bilden av IT i skolan i ett betydligt större sammanhang. Snart kanske rent av pedagogen själv blir ersätt av en dator?

Dagens alltmer avancerade datorer ersätter inte bara industriarbetare i fabriker. När datorerna blir alltmer avancerade och får tillgång till alltmer data så kommer de att ersätta kontorsjobben. Jobb som vi har trott varit säkra från automatisering. Redan idag så skrivs en del artiklar i tidningen av datorer. Datorer ersätter även aktieanalytiker, copys som skriver digitala annonser, advokater och även doktorer. Enklare operationer börjar dator och robotar ta över från doktorer. Fördelen är att då kan doktorn övervaka flera operationer samtidigt istället för en.

Pedagogen och lärarrollen kommer även den att utmanas datorer. Vi ser redan idag hur skolan använder program för att träna elever på glosor, multiplikationstabellen osv. Det är antagligen bara en början. Många av de inlärningsmoment som görs av dagens pedagoger kan en dator antagligen göra mycket snabbar och effektivare. Det finns redan företag som investerar i datorer som tar hand om matte-undervisningen som ett exempel. Men vi kan nog vara säkra på att datorn även kommer att ta över fler ämnen i skolan.Precis som den tar över alltmer kvalificerade kontorsjobb.

Framtidens pedagoger får nog se över hur de jobbar och kanske gå vägen som exemplet doktorn jag nämnde ovan. Pedagogen kanske reduceras till en övervakande roll över flera klasser där man bara griper in när något oväntat händer. Men det blir nog inte bara rollen som pedagog som förändras då. 

Jag har skrivit några gånger om att skolans lokaler bör ändras när undervisningen förändras. Tänk då om eleverna inte behöver ens komma till skolans lokaler för att plugga matte. De kan ju vara någon annanstans. Tid och rum är ju fullkomligt ointressant för en dator. Tvärtom det finns ju incitament från de som investerar i dessa datorer att de skall användas hela tiden och inte bara under några få timmar per dag.

Frågan vi bör ställa oss är behövs skolan då som byggnad och hur ser pedagogens roll ut i denna nya skolan?


torsdag 26 februari 2015

Det gäller att ställa rätt frågor!

Debatten om skolan handlar nästan alltid om kunskap och då oftast bristen på den. Våra pedagoger är inte tillräckligt utbildade,  rektorer kan för lite om hur man leder personal, våra politiker kan för lite om pedagogik samt inte minst våra barn har för lite kunskap. Speciellt då i matematik och andra naturorienterande ämnen.

Jag blir alltmer övertygande om att de debattörer som fokuserar på kunskap och tror att kunskap är det som skolan skall prioritera är fel ute. För det första definierar de sällan vad kunskap är. Vad många av dessa debattörer menar är att kunna memorera en massa fakta och det är en väldigt snäv definition av kunskap samt inte minst rätt meningslös om man ser ur ett längre perspektiv. En sak kan vi vara säker på att fakta förändras hela tiden och vi lever i en tid där fakta allt snabbare blir gammalmodig.

Istället borde vi alla fundera på hur kunskapsutveckling sker och hur de stora tänkarna har kommit fram till sina upptäcket. Dessa stora vetenskapsmän kom inte fram till sina upptäckter genom att memorera en massa fakta. Deras stora upptäckter kom istället fram när de ställde frågor. Frågor som: Hur ser världen ut om man färdas som en foton. Varför blir ljus rödare när en stjärna avlägsnar sig ifrån oss? Varför har sköldpaddorna längre halsar på en ö en annan som inte ligger alls långt ifrån den första?

Dessa stora upptäckter kom från personer som ställde frågor. De hade genom beprövad erfarenhet lärt sig att ställa de rätta frågorna. Det var under letandet efter svaren på dessa frågor som de stora upptäckterna kom och världen var inte sig lik. Att ställa de rätta frågorna. Är ju kärnan i kunskapsutveckling. Inte att kunna rabbla åarna i Halland. 

Ännu mer fantastisk är ju att barn av naturen ställer frågor. Hur många gånger har vi som vuxna inte tröttnat på något som barn som ställer fråga efter fråga? Ibland ger de ju aldrig upp eller hur. De kan alltid ställa samma korta fråga; Varför?

Varför tar vi inte vara på den naturliga driften i skolan och hjälper dem att ställa de rätta frågorna? Gör vi det på rätt sätt kommer vara barn att lära sig lära. Att lära sig hur man tar reda på svaren på de frågor de ställer och under tiden får de en förståelse på hur världen fungerar på ett betydligt djupare plan än om de skall multiplikationstabellen för den skall man kunna, typ.

tisdag 4 november 2014

Skit i kunskap!

Visst var den lite provocerande rubriken? Men det krävs väl en rubrik som är lite av ett länkbete med tanke på att det var ett tag sedan jag bloggade här? ;)

Att kunskap är viktigt hävdas det från alla håll och hela det politiska spektrat. Är den faktor som skall lyfta den svenska skolan och i förlängningen hela Sverige. Vi bygger hela vårt utbildningssystem runt denna paradigm. Vi mäter den hela tiden via olika tester. Vi mäter den via ett alltmer utvecklat betygssystem. Alltså allt i dagens utbildningssystem handlar om att lära ut kunskap och sedan mäta den. Varför då ifrågasätter jag denna grundläggande paradigm?

För det första så används begreppet rätt slentrianmässigt. Politiker och andra debattörer menar alltför ofta egentligen bara att man som elev skall kunna återberätta information man har memorerat. Det man då missar är den andra delen av ordet kunskap. Den som handlar om att internalisera informationen man har memorerat. Enkelt utryckt man förstår vad man memorerat och kan använd informationen till att skapa ny egen kunskap.

Kunskap enligt min mening skapas mycket snabbare och djupare på ett annat sätt. Det handlar om att ställa frågor. Det är då ny kunskap skaffas och vi lär oss något nytt. Något som fastnar betydligt bättre än genom att memorera för ett prov.

Studerar vi alla stora vetenskapliga genombrott så kommer de ofta från att någon ställde en fråga. En fråga ingen hade ställt förut. Den allmänna relativitetsteorin började med att Albert Einstein ställde sig fråga hur världen skulle se ut om man var en foton? Kvantfysiken uppstod från att man ställde sig frågan varför det blir linjer när man skjuter ljus genom två vertikala hål i ett papper? Osv osv.

Alltså, vi borde istället för att fokusera på att mäta om våra barn minns en massa fakta så borde vi lära dem att ställa frågor. Att ställa de frågor som ger dem verklig kunskap som de sedan själva kan tillämpa.


söndag 9 mars 2014

Vad gör betygen med skolan?

I skoldebatten så är det de som verkar tycka att betyg är svaret på alla frågor om hur vi förbättrar dagens skola. En av de som verkar vara mest förälskade i denna lösningen är vår egen utbildningsminister Jan Björklund. Han vill ju införa betyg allt längre ner i åldrarna.

Det han och många andra inte verkar fundera så mycket över är vad gör mer betyg med skolan som institution? Det är nämligen så att när man införa olika sätt att mäta en organisations prestanda så suboptimerar organisationen efter de målen. Ta till exempel en bilhandlare. Där är det brukligt med provision. Ju fler bilar en säljare lycka sälja desto högre lön får hen. Det kan till och med vara så att man inför olika tävlingar och ger den som säljer flest bilar ytterligare incitament. Konsekvensen av ett sådant belöningssystem är att säljs en massa bilar. Risken är bara för företaget att det säljs många bilar men till låg marginal. Att gå ner i pris för en säljare är ju oftast det enklaste sättet att få en kund att köpa en bil eller hur? Företaget som säljer bilar kan alltså trots de säljer en hel del bilar inte göra någon större vinst.

Applicera samma tankar till skolan som organisation. Vad händer om man inför fler betygstillfällen och vi mäter en skolas framgång hur höga betyg barnen får? Personalen, barnen och föräldrarna kommer då att fokusera på att barnen skall få bra betyg. Centrala prov och andra skriftliga prov blir väldigt viktiga att prestera bra på. Alltså kommer samtliga intressenter se till att barnen skriver bra på proven.

Låter ett sådant resonemang som något orealistiskt? Då tycker jag att ni skall läsa om skoldebatten i USA som ett exempel. Där alltfler lärare och forskare ifrågasätter den testhysteri som deras skola är utsatt för. Där mäts skolan och lärarna efter hur bra eleverna presterar på de olika testerna och inte hur mycket de lära sig.

Avslutningsvis jag är övertygad om att vi alla är överens om att ett av de viktigaste målen för vår gemensamma skola inte är att våra barn skall plugga för en test eller ett betyg. Utan att de skall plugga för att kunna klara sig senare i livet. Att de skall kunna bli den de vill och jobba med det de önskar mest.

Frågan vi bör ställa oss hur ser den skolan ut och hur garanterar vi som vuxna att barnen når de målen?

söndag 26 januari 2014

Kunskap är det så viktigt?

Skoldebatten har nått nya höjder efter PISA-rapporten och debatten kommer knappats att mojna heller eftersom 2014 är det stora valåret. Förutom ett riksdagsval har vi ju även val till EU-parlamentet. Det jag tycker mig se i debatten är att samtliga debattanter verkar vara överens om att kunskap är det viktiga i skolan och det är den främsta framgångsfaktor för den svenska skolan. Men det utan att precisera begreppet vidare.

Försöker man på själva definitionen av kunskap så är den inte så tydlig som man första kan tro. Bara det faktum att Wikipedia har en omfattande post om begreppet. Visar hur komplicerat begreppet kan vara. Skall man på något sätt koka ner begreppet så blir det väl följande;

  1. information som en individ har (eller kan framkalla) i medvetandet
    Hon älskar att inhämta ny kunskap från böcker.
  2. information i allmänhet
    Böcker innehåller mycket kunskap.
  3. någon särskild bit av information
    Hennes kunskaper inom ämnet är exceptionella.

Det är väl den första definitionen som de flesta syftar på i den politiska debatten?
Alltså något som en människa kan framkalla och berätta om utan något hjälpmedel.

Dilemmat är väl att den definitionen blir alltmer ointressant. Låt mig förklara. Vi lever i ett samhälle med alltmer information. Det börja bli sådan mängder av information att de flesta av oss har gett upp tanken på att hålla allt i huvudet. Inte ens för dagligt bruk. Vi tvingas alltmer att kolla upp information via olika plattformar som datorer, mobiler och surfplattor. Dessutom som om mängden av information inte var nog så blir ju information alltmer av en färskvara. Har vi lagt ner mödan på att lära oss något så blir det allt snabbare inaktuell.

Är av dessa ovanstående skäl och några till som jag tycker att skoldebatten blir lite lätt skev. Debatten fokuserar på fel definition av kunskap och en alltmer ovidkommande del av den. Vi borde istället prata om definition två dvs "information i allmänhet". Vi borde alltså fokusera debatten och lärandet på att hjälpa våra barn att hantera information i allmänhet . Att få dem förstå vad denna kunskapen betyder, hur den skapas, hur den förstörs och hur man kan använda den för att nå dit man vill i sitt liv.

Vinnarna i framtiden blir inte de som kan recitera olika saker. Vinnarna blir de som kan skapa ny kunskap, de som kan förändra den samt inte minst se nya sätt att använda existerande.