fredag 5 december 2008

De nya lärarutbildningen!

Var bara några dagar sedan som utredningen om den nya lärarutbildningen presenterades. Jag här själv funderat lite över förslaget och vad det kan innebära men faktiskt inte orkat skriva min kommentarer. Om nu någon skulle vara intresserad av dem? ;)

När jag läste följande inlägg på den alltid intressanta bloggen Framtidens lärande så kände jag att utredningen och följaktligen lärarutbildningarna kanske håller på att spela ut sin roll. Stefan Pålsson som författat inlägget i bloggen nämner att journalister som har lärt sig använda de nya medier förlorar intresse i den gamla traditionella. Han fortsätter sitt resonemang in i klassrummen;

"Detsamma kan förstås sägas om skolan och läraryrket! Parallellerna är uppenbara. De som börjar undervisa på ett mer deltagande och problembaserat sätt, bland annat med hjälp av bloggar och andra "nya" medier, upplever samma sak som journalisterna. Arbetet blir mer kreativt samtidigt som elevernas nyfikenhet ökar, de lär sig mer och undervisningen blir mer relvant och verklighetsförankrad."

Hårddrar man resonemanget så kanske det innebär att framtidens lärare inte alls kommer att gå några lärarutbildningar. De kanske rent av kommer att driva skolor och utbildningar helt utanför de traditionella och politiskt kontrollerade utbildningssystemet.

måndag 1 december 2008

Betygen som styrinstrument

Jag bor i Helsingborg och den dominerande tidningen är givetvis lokaltidningen dvs. Helsingborgs Dagblad. Jag läser den oftast på nätet, idag ramlade jag över en artikel som handlade om förslaget på ett nytt betygssystem.

Själva artikeln i HD är skriven av Björn Rosdahl som jobbar på Skolstaden Olympiaskolan. Han konstaterar i artikeln att syftet med betygssystem är oftast att förändra undervisningen och att dagens system är brutalt.

"Det nuvarande betygssystemet är brutalt. Flit, närvaro och plugg spelar ingen roll. Du får betyg på vad du fattat. Förståelse, förtrogenhet, tillämpning är nyckelord, du måste våga och kunna resonera självständigt."

Förslaget på nytt betygsstystem skall premiera andra saker enligt vår utbildningsminster Jan Björklund;
"Jag vill att betygssystemet ska premiera ansträngning och flit"

Min högst privata undran är varför ingen funderar på vad syftet med undervisningen är och vilka krav som ställs på dagens elever när de kommer ut i arbetslivet? Jag läste nämligen, som av en händelse, bara några timmar innan ett blogginlägg på Encyclopedia Britannicas webbplats om bristande kunskaper hos de elever som kommer ut i arbetslivet. Bristen bestod inte av faktakunskaper utan förmågan att tänka kreativ, att arbeta i grupper och att vara uppfinningsrik.

I dagens arbetsliv hjälper det inte att kunna rapa upp kunskaper om du inte kan sätta dem i ett sammanhang. Att lära ut detta är svårt, det vet alla, men det är nödvändigt om våra barn skall klara sig bra i arbetslivet.

onsdag 26 november 2008

Utvecklingssamtal

Jag och min fru var på en av mina döttrars utvecklingssamtal. När man har några stycken barn i olika åldrar så förvånas man alltid av hur lika samtalen är. Detta trots olika åldrar, olika stadier och sist men inte minst att det har gått några år sedan man gick på sitt första. Den ansvariga pedagogen verkar alltid följa en universell mall som man har har lärt sig från Lärarhögskolan.

Dottern som utvecklingssamtalet handlade om går i första klass och är således sju år. När man sitter i hennes klassrum så slås man även av hur likt det från när man själv gick skolan. Nu bör det tilläggas att jag är över fyrtio så det är tjugo år sedan jag lämnade utbildningssystemet som elev. Det finns visserligen EN dator i klassrummet med den verkar främst användas av pedagogen som ett administrativt verktyg.

Uppgifterna som min dotter gör lämnas fortfarande in på handskrivna papper som är är upp kopierade. När jag såg detta kunde jag inte hålla mig utan frågade varför de bara lämnade in uppgifter på det sättet? Till min förvåning så föreslog faktiskt pedagogen att ett av målen kunde bli att lämna in en uppgift via dator och min dotter kunde montera in en bild i dokumentet! Hemma chattar min dotter, mejlar sina kompisar, spelar Online-spel, söker efter filmer på Youtube och ser på TV-program på svt.se.

Skillnaden mellan vad dagens elever gör hemma och i skolan har nog aldrig varit större. Jag som förälder blir frustrerad över att teknikmognaden i skolan är så låg. Snart förstår jag inte varför mina barn skall gå till skolan. Allt material och teknik finns ju hemma! Reformerar sig skolan inte snart är jag övertygad om att kommunala- och friskolor snart står utan elever. Vi som aktiva föräldrar kommer se oss efter annan form av utbildning!

lördag 22 november 2008

Skolplikten gammalmodig?

Jag skummar precis en rapport(PDF) från Europeiska kommissionen. I den beskriver man hur utbildningen kan se ut 2020. Ett resultat som kan var lite kontroversiellt är att skolplikten kommer att vara avskaffad till 2020. Man förutspår att alltfler föräldrar inte kommer att vara nöjda med skolan och kommer att välja andra sätt att utbilda sina barn. Till slut blir skolplikten meningslös.

Tendensen att fler och fler inte är nöjda med dagens utbildningssystem bekräftas av en annan rapport från MacArthur Foundation den visar att dagens unga lär sig förvånansvärt mycket från olika social medier på Internet. Inte minst hur man bygger nätverk. En färdighet som blir allt viktigare i det arbetsliv dagens unga skall gå ut i. Ett stort problem som rapporten pekar på är att dagens utbildningssystem försöker inte ens att lära ut dessa färdigheter. Utan oftast är mer fokuserad på att blockera dem.

Nu är som vi alla vet dessa två rapporters resultat inte unika utan tvärtom en liten del av en allt mer tydlig trend. Men jag tror inte att dagens utbildningssystem inser att det ser så illa ut. Man pratar visserligen mycket om att använda internet i undervisningen men det är mycket snack och lite verkstad, enligt min mening. Skälet är att de som sitter i ledande ställning tillhör en generation som inte använder internet på samma sätt som deras elever.

Detta backas upp av en annan aktuell rapport denna gång från Uppsala Universitet. Lite förenklat konstaterar rapporten att de som är 35+ läser nyheter, mejlar, bokar resor och gör bankärenden på nätet. De yngre umgås, diskuterar och lever en stor del av sin vakna tid uppkopplad på internet. Och de två kulturerna riskerar aldrig att träffas.

När dagens elever växer upp, blir föräldrar, kommer de att kräva att skolan använder just de verktyg som de är vana vid. Det kan tyckas ligga långt fram i tiden men glöm inte att de som är födda på nittio-talet är 18 år idag. Dessa ungdomar var fyra år när webben skapades. De har alltid haft mobiltelefon. De tar dessa verktyg som något självklart!

Kan inte skolan använda och undervisa i de verktyg som denna kommande föräldrargeneration tar som självklart är jag också övertygad om att de kommer se sig om efter annat. Alla föräldrar vill ju sitt bästa för sina barn eller hur?

tisdag 18 november 2008

Skolan kanske skall flytta ut på nätet?

Jag har i några tidigare inlägg i bloggen skrivet om "risken" att skolan flyttar ut hela sin verksamhet på internet och med flytt menar jag då att man inte använder kommunens egen IT-struktur. När jag läser Jonas Hällebrands inlägg på sin blog En IKT-pedagogs fundringar så ser jag inte en eventuell flytt som en risk längre. Det kanske rent av är en nödvändighet!

Jonas skriver i sitt inlägg att redan idag använder elever och föräldrar flera olika tjänster på Internet. Varför skall då kommunen tvinga på eleverna ytterligare en tjänst som dessutom är tidsbegränsad? Det är ju inte så att man som elev får behålla sin e-postadress från skolan när man börjar på högskolan?

Vore det då inte bättre att koppla ihop de system som elever och föräldrar idag använder med skolans system? Vill pedagogen kommunicera med eleverna så använder han/hon den e-postadress som redan finns. Jag kan bara kapitulera för dessa tankegångar! Givetvis vore det den enklaste lösningen och den billigaste! Kanske rent av den mest peagogiska oxå!!

onsdag 12 november 2008

Skolan flyttar ut på nätet del två

Jag satt igår och såg Mikael Wesch Youtube video om hur han har byggt upp en digital portal för sina elever. Hans exempel visade tydligt hur en driven lärare kan lämna skolans hela IT-struktur.

Han använde Netvibes, en tjänst som gör det möjligt att lägga upp en egen individanpassad start-sida, som en portal där han samlade information som vara relevant för eleverna. Istället för att lägga ut föreläsningsanteckningar startade han en wiki där eleverna själva fick skriva dem. Använde Meebo så att alla kan chatta med varandra. Eftersom hans eleverna studerar Youtube så finns det givetvis länkar till olika filmer därifrån.

Det gemensamma för dessa tjänster är dels att de ligger utanför den egna skolans IT-system samt att de är gratis. Något för IT-avdelningen och förvaltningsledningar att tänka på. ;)
Blogged with the Flock Browser

torsdag 30 oktober 2008

Ett skol koncept?

Jag är intresserad av Web 2.0 och hur den kommer att påverka vårt utbildningssystem. Ett uttryck är denna blog. Ett annat är min samling Delicious bokmärken.

Under det senaste halvåret har jag tänkt mycket på hur en Web 2.0 skola kan se ut. Jag har letat efter ETT koncept med en pedagogik, verktyg, lärarresurser osv. Jag har haft idén att funderar jag tillräckligt mycket så kommer jag nog på hur en Skola 2.0 kan se ut.

I veckan såg jag en video på Youtube av Micheal Wesch som fick mig att ändra uppfattning. Micheal Wesch är lärare i digital antropologi på Kansas University. Han är kanske mest känd för sin video The Machine is Us/ing Us. Men det var inte den videon som fick mig att ändra min uppfattning utan en video från en föreläsning på Library of Congress.

Föreläsningen har titeln En antropologisk introduktion till Youtube och det var bara en liten anmärkning i föreläsningen som fick min hjärna att gå i spin. Han ber nämligen om ursäkt i förbifarten att en bild som visar olika webbtjänster är lite inaktuellt. Bilden var gjord för ett år sedan och det dyker upp nya tjänster var sjätte månad!

Om nya tjänster som t ex Facebook dyker upp var sjätte månad så måste konsekvensen för varje organisation vara att det inte finns ett koncept som håller mycket längre. Man måste se över sin organisation var sjätte månad om man skall hålla sig ajour med omgivningen. Med andra ord att leta efter ett koncept på hur en Skola 2.0 skall se ut är ganska meningslöst för kraven kommer ständigt att förändras. En ständig förändring är det enda som håller över tiden och så närma ett koncept man kan komma.

torsdag 23 oktober 2008

Skola, politik och Web 2.0

Det skrivs mycket om den snabba utvecklingen på Internet. Man brukar sammanfatta den med begreppet Web 2.0. I näringslivet skrivs det mycket, diskuteras och planeras hur man skall anpassa sin verksamhet efter de nya krav Web 2.0 kommer att ställa.

Hur ser det ut i skolan. Den institution som skall rusta framtidens medarbetare för en situation vi bara kan ana? Jag gjorde för skojs skulle en snabb genomgång bland riksdagspartiernas hemsidor och försökte som om någon av de hade skrivit om hur denna snabba utveckling kunde påverka skola. Som ni kanske redan anar fanns det ingenting skrivet. När jag tittade lite närmare fanns det ingenting alls om hur IT påverkar skolan. Ingen plan på hur man från det politiska systemet ser på hur detta kraftiga verktyg kommer att påverka hela utbildningssystemet!

Det verkar som om betyg och ordning i skolan är den viktigaste faktorn för att rusta de barn som idag går i skolan för den IT-intensiva verklighet de kommer att uppleva den dagen de går ut i arbetslivet!

Blogged with the Flock Browser

tisdag 21 oktober 2008

Skolan flyttar ut på nätet!

När man har ett intresse för Web 2.0 och utbildning så upptäcker man hur många bra tjänster det finns för pedagoger ute på nätet. De flesta tjänsterna kanske inte är utveckalde i första hand FÖR pedagoger men de kan användas i undervisningen. Dessutom är dessa tjänster inte bara bra utan gratis och ovanpå allt något som inte många IT-avdelningar i kommunener kan eller vill leverera.

Att de inte används så mycket inom utbildningssystemet ännu beror på den generellt låga  IT-kompetensen bland pedagoger i skolan, vilket dagens IT-avdelningar kan skatta sig lyckliga över. För den dagen kommer när tillräckligt många pedagoger förstår vad man kan göra med elever, sina kollegor och föräldrar på nätet med Web 2.0. Då kommer helt plötsligt hela skolor att försvinna från kommunens IT-infrastruktur och flytta över till nätet!

Dessa skolors rektorer kommer då att ställa frågan till sina chefer varför de skall betala för en infrastruktur det inte använder. En infrastruktur de ofta betalar mycket pengar för. Politiker och chefstjänstemän måste kunna svara på den fråga samt fundera på hur man skall kunna återta kontrollen över den pedagogiska infrastrukturen. Men det kanske är försent då.

Frågan vi som medborgare skall ställa oss är ett sådant scenario bra eller dåligt?


PS Ovanstående frågor kommer även att drabba företagen DS

Blogged with the Flock Browser

söndag 19 oktober 2008

Web 2.0 och skolan

Web 2.0  och dess tjänster kommer alltmer. Många företag börjar agera och använda dess tänster det senaste exemplet är väl Proctor & Gamble som låter oss vanligt folk vara med i utveckling av dess produkter. Även skolorna kommer till slut att påverkas. Då kommer de att stå inför ett val att antingen inget göra eller att vara proaktiv.

Väljer man den senaste vägen får man redan nu agera på t. ex Facebook. Man kan starta grupper där elever kan diskutera skolan, göra reklam för events osv osv.. Men varför inte använda fler verktyg? Starta en Twitter-feed? Där kan man ju berätta om det senaste som händer på skolan eller klassen. Elever eller föräldrar kan då själva bestämma hur man vill ha informationen.

Det finns säkert fler idéer på hur skolorna kan använda Web 2.0 applikationer. Hör av er om ni har några själv.Blogged with the Flock Browser

Eat your own dog food

Rubriken ovan är ett citat taget från Google. De provar alla program de utvecklar på sig själva innan de släpper dem till oss vanliga användare.

Själv provar jag nu den social browsern Flock och jag gillar den faktiskt allt mer. För er som inte känner till programmet så är det egentligen Mozilla i botten men man har intregrerat en rad social webb-tjänster, vilket gör det enkelt att se de senaste uppdateringar i Facebook utan att gå in på Facebooks sight. Man gör det enkelt från ett sidofönster. ELLER som jag gör nu skriver ett inlägg bloggen lika enkelt.

torsdag 2 oktober 2008

Science fiction

Skolans främsta mål är väl ändå att rusta dagens elever för den värld de skall ut jobba i efter examen? Ibland känns det som om debattörer glömmer det enkla faktum.

När jag läser följande artikel i den engelska tidningen The Register så måste jag nypa mig i armen. Artikeln handlar om att DARPA som är USA:s försvars tankesmedja, har gett ett företag i uppdrag att utveckla ett ultraljudsförband. Tanken är att förbandet via ultraljud skall hindra att soldater förblöder på slagfältet.

Är målet som jag påstod förut att vi skall rusta dagens elever för ett framtida samhälle med sådana tillämpningar så handlar kanske inte skoldebatten om betygens vara eller icke-vara.

lördag 27 september 2008

Mer än teknik

Jag såg på följande föreläsning från konferensen Ignate Philly. I början på videon så ber föreläsaren publiken peka upp mot taket. Majoriteten av åskådarna pekar med sitt pekfinger. Han beskriver att i Japan och andra länder där alltfler SMS:ar så har tummen blivit det dominerande fingret. När de pekar upp mot taket använder de tummen.

Detta smått roliga exempel visar att tekniken förändrar vårt sätt att handla och uppfatta verklighet omkring oss. Det håller på att förändra hur vi som människor agerar på fritiden och förr eller senare kommer det att ställa krav på förändring av undervisningen.

Teknik i skolan handlar inte om att lämna in sina uppsatsen via mejl. Det är ju bara att fortsätta i samma gamla hjulspår som man alltid har gjort! Den enda skillnaden är sättet man lämnar in sin uppsats.

torsdag 25 september 2008

Google Reader

Läste följande artikel på Googles blogg om deras RSS-läsare Google Reader.

Artikeln handlar om att ett antal journalister delar med sig av de artiklar som rör de båda presidentkandidaterna via Google Reader. En smart tanke från Google på flera plan men det främsta är väl den gratis reklam som företag får.

Mina tankar vandrade vidare och kunde man inte använda samma verktyg på ett liknande sätt i skolan? Tänk att kunna dela intressant information mellan pedagoger eller mellan lärare/elever?

onsdag 24 september 2008

Använd bloggen!

Alla som har barn i skolan vet att barnen får lappar till förbannelse. Det är inte helt ovanligt att man som förälder hittar en trasig, blöt lapp längst ner i skolväskan som berättar om en utflykt dagen efter. I panik får man ge sig av till den lokala servicebutiken och handla något till utflykten.

Många föräldrar ser som en lösning att man får hem lapparna som e-post. Men jag hade tyckt det varit mycket bättre om lärarna bloggade istället. Tänk att få en liten kommentar vad som hade hänt under dagen samtidigt som påminnelsen om nästa veckas utflykt.

Men det finns fler fördelar med bloggar. De är ju interaktiva. Vilket gör det möjligt och väldigt enkelt som förälder att ställa frågor direkt till läraren med svar som andra föräldrar kan se.

Sökfunktioner finns i de flesta blogg-verktygen. Har man mot förmodan lyckats tappa bort mejlet i cyberrymden är det det bara att leta upp relevant inlägg i sökfältet.

Det finns möjligheter för flera skribenter att göra inlägg på samma blogg. Vilket innebär att ett arbetslag på en skola kan använda en blogg att skriva i.

Vill man från skolan eller från föräldrarna att inte alla på Internet skall se vad Kalle och Lisa har gjort idag. Kan man givetvis styra så att bara föräldrar och berörd personal kan läsa bloggen.

Det är möjligt att ett mejl går iväg när ett nytt inlägg har publicerats. För alla de som inte kör RSS-läsare osv osv....

Jag är övertygad om att hade pedagoger börjat använda bloggar för att kommunicera med elever och föräldrar så hade de tjänat tid OCH fått en mycket bättre kommunikation mellan hem och skola.

tisdag 23 september 2008

Använda de webb-tjänster som finns

Vi alla tycker det är roligt med nya spännande tjänster som man kan använda. Men oftast så kan man använda etablerade istället i skolan.

Ett exempel är Wikipedia. Varför inte publicera sina rapporter som artiklar?
Istället för att de närmast sörjande läser vad Kalle har gjort så får han en större publik som dessutom kommer med feedback på vad han har skrivit!

Ett annat exempel är att källkritiskt granska de artiklar som är publicerade?

Det finns säkert fler sätt att använda Wikipedia i undervisningen så kom gärna med förslag!

söndag 21 september 2008

Start!

Nu har jag äntligen gjort slag i saken!

Länge har jag funderat på att starta en blogg där jag skriver ner mina tankar om Skola 2.0. Syftet med bloggen är INTE bara att skriva om den nya tekniken som pedagoger och lärare kan använda. Utan framförallt vad den nya tekniken kommer att innebära i pedagogisk utveckling. För Web 2.0 kommer att ställa helt andra krav på dagens skola.

PS Som ni ser till höger publicerar jag även de intressanta länkar som rör området via mitt Delicious-konto. Det blir alltså två "bloggar" till priset för en DS