onsdag 26 november 2008

Utvecklingssamtal

Jag och min fru var på en av mina döttrars utvecklingssamtal. När man har några stycken barn i olika åldrar så förvånas man alltid av hur lika samtalen är. Detta trots olika åldrar, olika stadier och sist men inte minst att det har gått några år sedan man gick på sitt första. Den ansvariga pedagogen verkar alltid följa en universell mall som man har har lärt sig från Lärarhögskolan.

Dottern som utvecklingssamtalet handlade om går i första klass och är således sju år. När man sitter i hennes klassrum så slås man även av hur likt det från när man själv gick skolan. Nu bör det tilläggas att jag är över fyrtio så det är tjugo år sedan jag lämnade utbildningssystemet som elev. Det finns visserligen EN dator i klassrummet med den verkar främst användas av pedagogen som ett administrativt verktyg.

Uppgifterna som min dotter gör lämnas fortfarande in på handskrivna papper som är är upp kopierade. När jag såg detta kunde jag inte hålla mig utan frågade varför de bara lämnade in uppgifter på det sättet? Till min förvåning så föreslog faktiskt pedagogen att ett av målen kunde bli att lämna in en uppgift via dator och min dotter kunde montera in en bild i dokumentet! Hemma chattar min dotter, mejlar sina kompisar, spelar Online-spel, söker efter filmer på Youtube och ser på TV-program på svt.se.

Skillnaden mellan vad dagens elever gör hemma och i skolan har nog aldrig varit större. Jag som förälder blir frustrerad över att teknikmognaden i skolan är så låg. Snart förstår jag inte varför mina barn skall gå till skolan. Allt material och teknik finns ju hemma! Reformerar sig skolan inte snart är jag övertygad om att kommunala- och friskolor snart står utan elever. Vi som aktiva föräldrar kommer se oss efter annan form av utbildning!

lördag 22 november 2008

Skolplikten gammalmodig?

Jag skummar precis en rapport(PDF) från Europeiska kommissionen. I den beskriver man hur utbildningen kan se ut 2020. Ett resultat som kan var lite kontroversiellt är att skolplikten kommer att vara avskaffad till 2020. Man förutspår att alltfler föräldrar inte kommer att vara nöjda med skolan och kommer att välja andra sätt att utbilda sina barn. Till slut blir skolplikten meningslös.

Tendensen att fler och fler inte är nöjda med dagens utbildningssystem bekräftas av en annan rapport från MacArthur Foundation den visar att dagens unga lär sig förvånansvärt mycket från olika social medier på Internet. Inte minst hur man bygger nätverk. En färdighet som blir allt viktigare i det arbetsliv dagens unga skall gå ut i. Ett stort problem som rapporten pekar på är att dagens utbildningssystem försöker inte ens att lära ut dessa färdigheter. Utan oftast är mer fokuserad på att blockera dem.

Nu är som vi alla vet dessa två rapporters resultat inte unika utan tvärtom en liten del av en allt mer tydlig trend. Men jag tror inte att dagens utbildningssystem inser att det ser så illa ut. Man pratar visserligen mycket om att använda internet i undervisningen men det är mycket snack och lite verkstad, enligt min mening. Skälet är att de som sitter i ledande ställning tillhör en generation som inte använder internet på samma sätt som deras elever.

Detta backas upp av en annan aktuell rapport denna gång från Uppsala Universitet. Lite förenklat konstaterar rapporten att de som är 35+ läser nyheter, mejlar, bokar resor och gör bankärenden på nätet. De yngre umgås, diskuterar och lever en stor del av sin vakna tid uppkopplad på internet. Och de två kulturerna riskerar aldrig att träffas.

När dagens elever växer upp, blir föräldrar, kommer de att kräva att skolan använder just de verktyg som de är vana vid. Det kan tyckas ligga långt fram i tiden men glöm inte att de som är födda på nittio-talet är 18 år idag. Dessa ungdomar var fyra år när webben skapades. De har alltid haft mobiltelefon. De tar dessa verktyg som något självklart!

Kan inte skolan använda och undervisa i de verktyg som denna kommande föräldrargeneration tar som självklart är jag också övertygad om att de kommer se sig om efter annat. Alla föräldrar vill ju sitt bästa för sina barn eller hur?

tisdag 18 november 2008

Skolan kanske skall flytta ut på nätet?

Jag har i några tidigare inlägg i bloggen skrivet om "risken" att skolan flyttar ut hela sin verksamhet på internet och med flytt menar jag då att man inte använder kommunens egen IT-struktur. När jag läser Jonas Hällebrands inlägg på sin blog En IKT-pedagogs fundringar så ser jag inte en eventuell flytt som en risk längre. Det kanske rent av är en nödvändighet!

Jonas skriver i sitt inlägg att redan idag använder elever och föräldrar flera olika tjänster på Internet. Varför skall då kommunen tvinga på eleverna ytterligare en tjänst som dessutom är tidsbegränsad? Det är ju inte så att man som elev får behålla sin e-postadress från skolan när man börjar på högskolan?

Vore det då inte bättre att koppla ihop de system som elever och föräldrar idag använder med skolans system? Vill pedagogen kommunicera med eleverna så använder han/hon den e-postadress som redan finns. Jag kan bara kapitulera för dessa tankegångar! Givetvis vore det den enklaste lösningen och den billigaste! Kanske rent av den mest peagogiska oxå!!

onsdag 12 november 2008

Skolan flyttar ut på nätet del två

Jag satt igår och såg Mikael Wesch Youtube video om hur han har byggt upp en digital portal för sina elever. Hans exempel visade tydligt hur en driven lärare kan lämna skolans hela IT-struktur.

Han använde Netvibes, en tjänst som gör det möjligt att lägga upp en egen individanpassad start-sida, som en portal där han samlade information som vara relevant för eleverna. Istället för att lägga ut föreläsningsanteckningar startade han en wiki där eleverna själva fick skriva dem. Använde Meebo så att alla kan chatta med varandra. Eftersom hans eleverna studerar Youtube så finns det givetvis länkar till olika filmer därifrån.

Det gemensamma för dessa tjänster är dels att de ligger utanför den egna skolans IT-system samt att de är gratis. Något för IT-avdelningen och förvaltningsledningar att tänka på. ;)
Blogged with the Flock Browser