fredag 5 december 2008

De nya lärarutbildningen!

Var bara några dagar sedan som utredningen om den nya lärarutbildningen presenterades. Jag här själv funderat lite över förslaget och vad det kan innebära men faktiskt inte orkat skriva min kommentarer. Om nu någon skulle vara intresserad av dem? ;)

När jag läste följande inlägg på den alltid intressanta bloggen Framtidens lärande så kände jag att utredningen och följaktligen lärarutbildningarna kanske håller på att spela ut sin roll. Stefan Pålsson som författat inlägget i bloggen nämner att journalister som har lärt sig använda de nya medier förlorar intresse i den gamla traditionella. Han fortsätter sitt resonemang in i klassrummen;

"Detsamma kan förstås sägas om skolan och läraryrket! Parallellerna är uppenbara. De som börjar undervisa på ett mer deltagande och problembaserat sätt, bland annat med hjälp av bloggar och andra "nya" medier, upplever samma sak som journalisterna. Arbetet blir mer kreativt samtidigt som elevernas nyfikenhet ökar, de lär sig mer och undervisningen blir mer relvant och verklighetsförankrad."

Hårddrar man resonemanget så kanske det innebär att framtidens lärare inte alls kommer att gå några lärarutbildningar. De kanske rent av kommer att driva skolor och utbildningar helt utanför de traditionella och politiskt kontrollerade utbildningssystemet.

måndag 1 december 2008

Betygen som styrinstrument

Jag bor i Helsingborg och den dominerande tidningen är givetvis lokaltidningen dvs. Helsingborgs Dagblad. Jag läser den oftast på nätet, idag ramlade jag över en artikel som handlade om förslaget på ett nytt betygssystem.

Själva artikeln i HD är skriven av Björn Rosdahl som jobbar på Skolstaden Olympiaskolan. Han konstaterar i artikeln att syftet med betygssystem är oftast att förändra undervisningen och att dagens system är brutalt.

"Det nuvarande betygssystemet är brutalt. Flit, närvaro och plugg spelar ingen roll. Du får betyg på vad du fattat. Förståelse, förtrogenhet, tillämpning är nyckelord, du måste våga och kunna resonera självständigt."

Förslaget på nytt betygsstystem skall premiera andra saker enligt vår utbildningsminster Jan Björklund;
"Jag vill att betygssystemet ska premiera ansträngning och flit"

Min högst privata undran är varför ingen funderar på vad syftet med undervisningen är och vilka krav som ställs på dagens elever när de kommer ut i arbetslivet? Jag läste nämligen, som av en händelse, bara några timmar innan ett blogginlägg på Encyclopedia Britannicas webbplats om bristande kunskaper hos de elever som kommer ut i arbetslivet. Bristen bestod inte av faktakunskaper utan förmågan att tänka kreativ, att arbeta i grupper och att vara uppfinningsrik.

I dagens arbetsliv hjälper det inte att kunna rapa upp kunskaper om du inte kan sätta dem i ett sammanhang. Att lära ut detta är svårt, det vet alla, men det är nödvändigt om våra barn skall klara sig bra i arbetslivet.