lördag 31 oktober 2009

Wave i utbildningen

Google har som säkert ni alla känner till släppt sin tjänst Google Wave till några utvalda. Antalet har väl passerat 200 000 nu så särskilt utvald känner man sig inte längre. Ni som fortfarande inte har tillgång till tjänsten får vänta till börja på nästa år eller försöka få någon av oss som har invites att dela med sig. ;)

Jonas Hällebrand skriver sitt senaste inlägg på sin blogg om ett sätt man kan använda tjänsten i utbildningen. Men skall sanningen fram som är Google Wave så ny och har så många funktioner att jag tror ingen idag kan förutse hur vi kommer att använda den. Något som Jonas påpekar. Det enda som är säkert är att det är en ny tjänst med en fantastiskt potential.

När det gäller Wave inom utbildningen så pekar tjänsten på en mer övergripande trend. Goole Wave ligger på Google servrar och även om det är möjligt att köra tjänsten på sina egna servrar är det nog få som kommer att göra det. Dessutom så kan ingen hindra att pedagoger och elever ändå kör sina egna kontot på Googles datorer. Wave är alltså ytterligare en tjänst som dagens IT-avdelningar inte kommer att ha kontroll över. Ytterligare ett tecken på att den pedagogiska plattformen kommer att flytta ut på nätet och makten kommer att flyttas till de som använder den.

Som jag ser det har dagens IT-avdelningar två val; antingen kämpar man en alltmer hopplös kamp om att behålla kontrollen ELLER så arbetar man tillsammans med användarna för att gör överflyttningen så smidigt som möjligt.

onsdag 21 oktober 2009

Ödesfråga för skolan

Nu stormar debatten om skolan efter Jan Björklund och några av hans kolleger har föreslagit på DN-debatt att skolan skall förstatligas. Man påstår att det är det enda sättet höja lärarnas status och kvalitén på undervisningen.

Debatten om hur huvudmannaskapet skall se ut kommer säkert att vara intensiv och hålla på ett bra tag, antagligen ända tills valet. Om nu inte Folkpartiets Landsmöte tar död på förslaget. Det finns ju många kommunpolitiker som inte hoppar högt av glädje när de läser debattartikeln.

Samtidigt så rusar verkligheten vidare. För det händer verkligen mycket nu på Internet och följaktligen i utbildningsinstitutionerna. Många politiker verkar fortfarande anta att skolan alltid kommer att finnas kvar och i stort sett i den formen som finns idag.

Jag däremot tänker på ett citat från Dean Shareski IT-pedagog;

"So, it is not a question of whether these technologies add value somehow to education, but the reverse, can education add value to the communications and information technologies of our present day world, and its future?"

Alltså skolan måste anpassa sig till den verklighet som håller på att växa fram om inte så kommer den att bli irrelevant och dö.

tisdag 13 oktober 2009

Napsterized

De finns visst ett uttryck som heter Napsterized. Det kommer från tjänsten som förändrade musikindustrin i grunden och beskriver när en ny tjänst dyker upp som fullkomligt omkullkastar den rådande affärsmodellen. Även om musikindustrin med hjälp av rättsliga processer lyckades stänga ner tjänsten så var affärsmodellen förändrad i grunden. Hur man än försökte så gick inte klockan att skruva tillbaka. Några år senare råkade filmindustrin ut för något liknande i och med att vi alla har bredband samt Bit-torrent teknik. Ingen av dessa två branscher kan hur mycket de än önskar gå tillbaka till de gamla affärsmodellerna för de är antika.

Nu ser vi nästa bransch som är på väg att bli Napsterized och det är massmedia. Hela branscher står inför stora förändringar och de som drabbats mest är dagstidningar. Deras affärsmodeller byggde mycket på att de hade mer eller mindre monopol på nyhetsförmedlingen. Speciellt på en lokal nivå. Skulle man veta vad som hände i sitt närområde så var den lokala tidningen det enda mediet som kunde leverera nyheter så ser inte världen ut längre. Numera finns massor med andra kanaler där bloggar är ett exempel. Det som håller på att växa snabbt är olika former av sociala media som även sprider information som kan vara lokal Twitter är ett exempel.

Jag är övertygad om att samtliga stora institutioner i vårt samhälle kommer att gå igenom en liknande process och nästa institution som står på tur är våra utbildningsinstitutioner. Jag har börjat se artiklar på nätet som beskriver en annan form av utbildning som skiljer sig från den som dominerar idag. Det handlar alltmer om att använda den nya tekniken och oftast öppen teknik. Detta sätt att använda tekniska lösningar som är open source genomsyrar hela tankesättet i dessa nya lösningar. Man låter vem som helst utan att anmälan sig använda organisationens resurser. Dessutom skapar man sitt eget kursmaterial eller använder det som finns gratis ute på Internet. Det handlar alltså i grunden att ändra sitt förhållningssätt till lärande, relationen mellan elev och pedagog samt hur man använder teknik i undervisningen.

Hur dessa nya institutioner slutligen kommer att se ut vet nog ingen även om vi börjar se de mönster jag nämner ovan. Hur som helst så kommer de att i grunden förändra dagens utbildningsväsende. Dagens skolor oavsett huvudman kommer att lära känna vad begreppet Naspterized innebär.