söndag 12 juli 2009

Informations kompetens?

Ibland ramlar man över citat som är fantastiska och får en att fundera rejält;

"So, it is not a question of whether these technologies add value somehow to education, but the reverse, can education add value to the communications and information technologies of our present day world, and its future?"

Citatet kommer från Dean Shareski som är IT-pedagog i Canada. Jag tycker han belyser en grundläggande fråga vi alla måste ställas oss. Skolan har varit det ställe där man har inhämtat kunskap som inte funnits någon annastans men idag är det inte så. Idag kan du få tag på all information med några knapptryck. Du kan även få tag på betydligt mer och djupare än vad de flesta skolor själva har möjlighet till.

Skolans roll kanske inte längre är att fokusera på att hälla information ner i huvudet på eleverna. Det handlar heller inte om att se till att alla har en dator, att alla har tillgång till Internet, att alla vet vad en blogg är osv osv. Det är bastillgång precis som alla i den gamla skolan hade pennor och papper. Utan vad det handlar om är att ge alla elever kunskaper på hur man använder det överflöd!

fredag 3 juli 2009

Gamla värderingar!

Alla organisationer präglas på något sätt av den miljö de uppstod i och skolan är inget undantag. Idag är det ett problem för hela utbildningsväsendet eftersom skolan som organisation har över hundra år på nacken. Den skapades i en tid av bönder och till viss mån löpande band.

Det är ju ingen annan organisation som tar ett sådant långt uppehåll på sommaren. När skolan skapades fanns det ett rationellt skäl; barnen skulle hjälpa till med skörden på gården.

Eller varför delar man in lektioner i precisa minuter och dessutom startar de på en exakt tidpunkt samt slutar på en annan. Jag vet ingen som anser att en läroprocess är lika lång för alla. Antagligen hade det med att få barnen att lära sig passa tider. Något man i det gamla bondesamhället inte var så noga med men en fabrik måste ju kunna planera sin tid eller hur?

Jag är övertygad om att ni kära läsare kan komma på flera andra exempel. Skicka in dem till mig eller lämna dem i kommentatorsfältet nedan.

Den egentliga frågan vi bör ställa oss är hur dagens miljö och morgondagens miljö skall prägla skolan av idag. Då kommer skolan att tvingas se över mycket av vad man sysslar med idag.

Sorgligt nog har jag sett väldigt lite debatt om det.