söndag 13 juni 2010

Skolan är som en fabrik!

Jag skriver denna bloggen för att ge personliga reflektioner på hur den nya tekniken påverkar skolan. Sedan jag startade bloggen tycker jag mig se att ämnet intresserar alltfler. Det verkar dessutom som om alltfler kommuner och kanske rent av staten till slut satsar resurser på att göra det möjligt att införa den nya tekniken i skolan.

Däremot verkar det som om förändringsarbetet kommer att gå igenom samma steg som alla andra organisationer när man inför ny teknik. Det första steget verkar alltid vara att man gör mer av samma sak. Nya datorer införs i undervisningen men själva arbetet förändras inte speciellt man byter bara medium. Istället för att lämna in projektarbeten i pappersform så mejlar man in dem till läraren. Man redovisar med hjälp av PowerPoint istället för att stå framme i klassrummet och redovisa muntligt. Även om man använder ny teknik så har alltså arbetssättet inte förändrats.

När man som organisation är mitt uppe i detta första steg så kommer som ett brev på posten kritikerna. De om pekar på att man inte ser något resultat av satsningarna. Vi lägger ju ner massor med pengar på datorer och IT men ser inget resultat!

Liknande steg gick fabrikerna igenom när man bytte energiform från ånga till elektricitet. När man byggde fabriker för ångmaskiner så fick det byggas kompakta och gärna i flera våningar med en stor ångmaskin i källaren. Skälet var väldigt enkelt, det var väldigt svårt att transportera kraften från den stora ångmaskinen speciellt långt. Transporter av kraften skedde nämligen med hjälp av olika former remmar och dessa gick isönder lätt samt tappade kraft snabbt. När man bytte energiform och införde elektricitet som energiform fortsatte man bygga fabrikerna på samma gamla sätt och vinsterna uteblev. Det var inte förrän man kom på att finessen med elektricitet var att energi lätt kunde delas ut till fler små motorer överallt i fabriken. Man behövde inte längre bygga stora kompakta fabriken i flera våningar utan istället lägga allt i ett plan. Det innebar i sin tur att själva tillverkningsprocessen kunde effektiviseras väsentligt. Det var ju mycket lättare att bara förflytta produkten i ett plan än att behöva transportera den i flera våningsplan.

Jag menar alltså att stora delar av skolan fortfarande är kvar i fabrikstänkandet och ångmaskinen. Även om man har börjat investera i teknik så är det få ställen där man till fullo utnyttjat den nya tekniken. När man väl kommer att förändra sitt arbetssätt i grunden så kommer skola inte att kännas igen men mer om det i nästa inlägg. Men mer om det i nästa inlägg.

2 kommentarer:

LoveCat sa...

Ack så sant! Men revolutionen är ung, och det kommer att ta en liten stund att se resultatet. Tyvärr är ju inte politiker speciellt tålmodiga eller långsiktiga, vanligtvis... Och lärare är inte alltid så förändringsbenägna. Men jag har hopp om det - Ju fler elever som visar upp nya vägar, och som ställer kluriga frågor, desstu fler lärare kommer att våga.

MEN vi har också ett enormt ansvar att visa eleverna att bara för att man kan använda datorn till massor av nya, roliga sätt att lära och redovisa kunskap innebär inte det att man bara kan slänga ihop en PPP och impa tekniskt, eller göra en glimmig, men ytlig, hemsida. Och fortfarande finns det anledning att lära sig att behärska även de "klassiska" redovisningssätten: Att kunna formatera ett dokument för utskrift utan att objekten hoppar omkring, att kunna styckeindela, stava och behärska den grundläggande grammatiken (t ex skillnaden mellan de och det)Och förstå varför, och hur, en rapport är uppställd som den är är en kunskap som många av de som är elever idag kommer att behöva i sitt arbetsliv också.

Det finns en viss risk att överentusiastiska pedagoger överuppmuntrar teknikanvändningen och glömmer att hjälpa eleven rätta fakta och stavning. Att bara hoppas på att eleven ska "vilja presentera ett så bra arbete som möjligt på webben för att farmor kanske läser det" som en IT-pedagog sa, tror jag funkar dåligt: Elever nöjer sig oftast med den kvalitet som "alla andra har" och den är just nu sällan överdrivet god... (även om undantagen finns...)

Mats sa...

Pedagogen har ett ännu större roll och ansvar med den nya tekniken på just det du nämner själv; att eleverna skall lära sig "klassiska" redovisningssätten Det behöver i och för sig inte innebära att man använder den gamla tekniken. ;)