tisdag 14 september 2010

Kunskap, är det så viktigt egentligen?

Ett mantra som upprepas ständigt i politiska debatter som rör utbildning är hur viktig kunskap är. Kunskap verkar vara nyckeln till allt! Bara våra barn får tillräckligt med kunskap i skolan så kommer allt att lösa sig. En följd av det synsättet är att pedagogernas viktigaste uppgift blir att förmedla kunskap. Det verkar som om allt annat är av mindre betydelse.

Själv är jag övertygad om att kunskap inte kommer att vara den viktigaste framgångsfaktorn för våra barn när de en dag söker sig ut i arbetsmarknaden.Där kommer istället premieras förändringsberedskap. Kunskap blir snabbt något inaktuellt och inkorrekt när förutsättningarna hela tiden förändras.

I en värld av ständiga förändringar så är det andra kunskaper som är betydligt viktigare. En av dem är kritiskt tänkande. När fakta och förutsättningar ständigt förändras så gäller det att vi och våra barn har verktyg för att kunna bedöma trovärdigheten i all information som sköljer över oss.

Vi borde alltså lära våra barn hur man vet något, hur man ta reda på saker, hur man undersöker och testar. Istället för en massa kunskaper som de inte vet varför de skall veta och inte förstår vikten av.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är problemet?
Kunskap är att veta eller känna till något. Vad är att vara förändringsbenägen eller att besitta kritiskt tänkande - bättre vetande.
Kunskap ger möjligheter.
Sen kan man ju fråga hur den eventuella kunskapen "lärs ut" - hur inlärningen sker, kanske en mer relevant fråga !!

Mats sa...

Kritiskt tänkande handlar egentligen om ett vetenskapligt tänkande. En kunskap som dagens skola, enligt min mening, knappt lär ut.