onsdag 28 april 2010

Skolan flyttar ut!

Jag skrev i mitt förra inlägg om Wikpedia och hur man kunde använda det i undervisningen. Det jag tycker är intressant med ett verktyg som Wikipedia är hur det kan användas på ett helt annat sätt i undervisningen än motsvarande betal-verktyg NE. Eleverna kan ju publicera sina projektarbeten som poster på plattformen eller man kan tillsammans med pedagogen se hur diskussionerna förs när en post växer fram. Tillråga på allt så kostar det ingenting heller.

Nu är givetvis Wikipedia långt ifrån det enda verktyget som pedagoger kan använda på Internet. Kanske ett av de mer uppenbara exemplen är Google olika tjänster som Google Docs som enkelt utryckt är ett office-paket på webben. Även om det på senare tid har blivit mer av ett samarbetsverktyg med realtidstjänster. Ett annat verktyg Google Earth eller Google Sketchup. Det sista exemplet är ett program där man kan göra byggnader och andra 3D-objekt. Tänk om man tillsammans med eleverna kunde bygga upp historiska miljöer!

Det finns mängder med väldigt kompetenta verktyg. Ovanstående är bara några exempel och jag är övertygad om att ni läsare har fler exempel. Det paradoxala är att många av verktygen inte är speciellt framtagna för pedagogiska arbeten. De används av företag och andra organisationer i skarpa situationer. Att använda program eller tjänster på nätet som inte i första hand är skapta för pedagogiska situationer behöver inte vara något dåligt. Tvärtom det är ju stor sannolikhet att många av verktygen kommer eleverna att jobba när de väl har lämnat skolan.

Att alltfler skolor kommer att använda denna typen av tjänster är jag övertygad om. En tydlig trend är hur alltfler skolor, universitet och högskolor använder Googles samt Microsofts webbmail-tjänster. När väl dessa institutioner har tagit steget ut på nätet och använder sådana tjänster. Då kommer tröskeln att använda andra liknande tjänster att successivt sänkas.

Första vågen, den som vi ser en början av nu, kommer att var en utflyttning av tekniken. Skolor kommer alltså att lägga alltmer av sin IT-struktur utanför den egna organisationen. Men det är med steg två som jag personligen tror att de verkligen intressanta effekterna kommer. Steg två kommer att innebära att själva lärandet kommer att lämna institutionerna. Redan idag har Apple en tjänst som heter iTunesU. På denna tjänsten finns tusentals med föreläsningar som vem som helst kan lyssna på. Många av dessa föreläsningar kommer från välkända skolor med deras bästa lärare och pedagoger.

När skolans personal har börjat vänja sig vid att använda verktyg som finns utanför den egna institutioner kommer många att tycka det kännas helt naturligt att använda andra pedagoger via nätet som föreläsare. Varför inte använda de föreläsare som är bäst i världen? När skolans pedagoger börjar resonera så kommer dagens skolan att förändras i grunden och äntligen bli modern!

torsdag 22 april 2010

Wikipedia ett pedagogiskt verktyg!

Jag har förut skrivit några inlägg i denna bloggen om hur man kan använda Wikipedia som ett pedagogiskt redskap. En person som har skrivit betydligt bättre och djupare om Wikipedia är Kristina Alexanderson som på sin blogg skrivit ett flertal inlägg om verktyget.

Kristina har i sin blogg pekat på många viktiga saker som en pedagog bör tänka på när man använder verktyget. Det kan vara sådant som källkritik. Själv har jag gett förslag på att använda verktyget istället för att lämna in rapporter. Varför lämna in en rapport som den ansvariga pedagogen och i bästa fall dina föräldrar läser? Jobba istället med den information som redan finns på Wikipedia eller skapa nya som ännu inte finns. Då sprids ju det som eleven skapar till en större krets av människor. Tänk bara på hur stolt eleven kommer att bli när den upptäcker hur många som läser, länkar och berömmer vad den har skapat.

Jag skull vilja avsluta detta inlägg med diskussionen Kristina har på sin blog om källkritik och Wikpedia. Det hon beskriver är hur man med hjälp av verktyget kan jobba med källkritik tillsammans med eleverna. Jag skulle vilja föra diskussionen vidare genom att berätta om en funktion på Wikipedia som många verkar missa. På många av sidorna finns en diskussionsida. Där kan man se hur diskussioner har förts när man tagit fram information på själva sidan. Vilka överväganden som har gjort och hur diskussionen har först mellan olika redaktörer.

Denna funktion på Wikipedia finns ju inte på andra tjänster som NE. Tänk vilken guldgruva det kan vara när man diskuterar källkritik!

onsdag 7 april 2010

Mobiltelefonförbud i skolan, varför det?

När en av våra döttrar kom hem från skolan första dagen efter lovet hade hon som väntat en hög med lappar med sig hem. I dagens moderna värld borde väl skolan kunna ha löst detta informationsflöde på ett betydligt enklare och rationellare sätt eller hur? Att vi får veckobladet, som numera är ett månadsbrev, elektroniskt är väl ett steg framåt men borde inte en blogg eller Facebook grupp vara betydligt enklare?

Men åter till rubriken för detta inlägg, bland alla dessa lappar fanns information från ansvarig rektor om att ingen elev för använda sin mobiltelefon under skoltid och faktiskt även under fritids. Eleverna får ha telefoner med sig till skolan men så fort de är på plats skall de stängas av och låsas in. Varken jag eller min fru kände till att mobiler ställde till problem eller något förbud fanns. När dagen är över och det går hem får de tillbaka sina mobiltelefoner.

Jag blev lite förvånad för varken jag eller min fru hade uppfattat att mobiltelefoner var ett problem på skolan. Därför la jag ett snabbt mejl till ansvarig rektor och glädjande nog ringde hon upp mig dagen efter. Det visade sig att förbudet inte var något nytt utan bara tillämpningen hade varierat på skolan. Syftet med lappen var alltså att klargöra för föräldrar och personal vilka regler som gällde samt hur man tillämpade dem. I mitt mejl ställde jag även frågan om eleverna hade varit delaktiga i beslutet. Min dotter hade nämligen ingen aning varför beslutet fanns eller ens att det existerade. Rektorn hade letat bland elevrådsprotokoll efter beslutet eftersom det fattades innan hon började på skolan. Av vad hon kunde få ut av protokollen så hade åtminstone frågan diskuterats på ett elevråd men antagligen är det vuxna som stod för själva beslutet.

Jag tycker det finns så många feltänk när det gäller detta förbud så att jag inte riktigt vet var jag skall börja. Det första är väl om nu det är ett problem hur barnen använder sina mobiltelefoner så borde det arbetet börja med eleverna och det måste ske regelbundet. Annars förstår ju ingen varför man har ett förbud. Dessutom använder eleverna mobiltelefoner på ett sätt som kan uppfattas som missbruk av andra så har man ett djupare problem på skolan. Då är problemet inte själva mobiltelefonerna utan hur man ser på varandra. Det handlar alltså om grundvärderingarna på skolan.

Det andra är att om nu eleverna är så förtjusta i sina mobiltelefoner så använd de i undervisningen! Tidningen Datorn i undervisningen visar på hur man kan göra just så. Det måste ju vara varje pedagogs dröm att jobba med verktyg som barnen älskar eller hur?

Det tredje argumentet handlar egentligen om den världen som barnen skall ut i om kanske tjugo och hur den ser ut. Jag har svårt att tro att den blivande arbetsgivaren förbjuder de anställda att använda sina mobiltelefoner. Jag är tvärtom övertygad om att framtida arbetsgivare och faktiskt många av nuvarande uppmuntrar användandet. Det kanske rent av kan vara så att är man duktig på att använda mobiltelefonen så har man lättare att få jobb.

Slutligen så retar det mig lite att jag glömde fråga rektorn när hon ringde om förbudet även gällde vuxna? ;)