torsdag 27 januari 2011

Korta och långa lektioner!

Jag har några gånger i denna bloggen skrivit om att mobilen kommer att påverka undervisningen betydligt mer än dagens ett-till-ett projekt. Mobilen har vi alltid med oss, den är alltid igång och vi kan fiska upp var som helst. Det innebär att lärandet är på god väg att ständigt vara möjligt.

Att lärandet då kan ske var som helst innebär också att skolan som fysisk lokal blir allt mindre viktig. Det är ju en naturlig följd av att man ständigt och överallt kan nå sitt pedagogiska material. Men det är inte bara den fysiska platsen som kommer att bli mindre viktig. Varifrån man hämtar undervisningsmaterialet kommer också att minska i betydelse. I mitt förra inlägg nämnde jag att Khan Acedemy numera finns som appar för mobiltelefoner. Denna tjänsten och andra liknande kommer innebära att det vanliga undervisningsmaterialet flyttar ut på nätet och inte köps in centralt längre. Det blir alltså pedagogen och eleverna som bestämmer vilket material de skall använda i sitt lärande.

Alltså den fysiska platsen blir allt mindre relevant och vilka läromedel som används bestäms inte av centrala inköp längre utan av pedagoger och elever själva. Men inte nog med det när man flyttar in pedagogiskt material i mobilen så förändras även längden på själva lektionstillfället. Idag lever den gamla normen med 40 minuters lektioner kvar på många ställen. Den normen funkar inte så bra på en mobil plattform och ett skäl är själva den tekniska plattformen. När man hanterar en mobiltelefon så sker mycket mer av användandet i korta stunder på kanske tio minuter; man fiskar upp den när man väntar på bussen, mellan reklampauser på TV eller rent av när man är på toaletten. Inte när man sitter i ett klassrum i en skola!

Det får sin följd att lektioner gjorda för mobiltelefonen måste alltså vara olika långa. Det måste vara möjligt att lära sig något på kanske fem minuter för att sedan kunna gå vidare med nästa lektion eller göra något helt annat. Den viktigaste förändringen som mobilen kommer att innebära för skolan är inte var man tar till sig lärandet utan hur detta lärandet är uppbyggt!

måndag 17 januari 2011

Khan-academy som app

Läste på nätet för några dagar sedan om att Khan Academy numera finns som app till iPhone. För er som inte känner till Khan Academy är det skapat av Salman Khan och är en icke-vinst-drivande organisation med målet att erbjuda utbildning av hög kvalite till alla människor överallt. Det finns över 2 000 föreläsningar som videos och det rör ämnen som historia, fysik, kemi, astronomy, ekonomi osv.

Nu har han alltså tagit ytterligare ett steg att kunna nås överallt i och med att man kan titta på föreläsningar via sin mobil. Detta måste vara ett stort steg för framförallt människor i fattigare länder där tillgången till datorer inte är alls så stor som här.

Personligen tycker jag det visar att nästa våg av pedagogiskt stöd inte kommer att vara datorn. Även om den är bärbar. Nästa våg kommer att handla om de smarta mobiler som tar allt större marknadsandelar. Under detta år kommer faktiskt majoriteten av de mobiler som säljs att just vara mobiler som man kan kolla mejl på , surfa på samt inte minst ladda ner appar på. En stor andel av vår våra barn och andra kommer alltså att ha Internet i fickan. De kommer alltid kunna kolla om saker de undrar över och de kommer att kunna göra det överallt, alltid!

Det sätter en-till-en projekt som sker i alltfler kommuner i ett nytt ljus? Det vore kanske bättre att tillsammans med eleverna jobba med hur man kan använda dessa smarta mobiler i undervisningen? Dessa mobiler kan ju i princip allt som dagens bärbara redan kan eller hur? Ytterligare en trend som blir tydligare är att information och lärande allt mer sker utanför skolan. Lärandet sker alltså inte på skoltid och allt mindre inom skolans väggar. Skolorna kanske skulle satsa på att själv skapa appar eller mobila sidor så att eleverna alltid kan nå skolan? Om man inte möter eleverna när de vill lära så kanske Khan Academy tar över? ;)

tisdag 4 januari 2011

Lärande sker på andra platser och på andra sätt!

När jag sitter och skriver detta pågår det en diskussion på Twitter om vad utbildning är för något och hur den kommer att se ut. Det började med ett inlägg från Henrik Widaeus. Han ställde frågan; "Hur många olika sätt att prata om skolan på kan vi samla ihop på 24 timmar? Tagga med #skoldiskurs" När jag skriver detta rullar förslagen på i en aldrig sinande ström.

Henriks fråga och de reaktioner som följer är ett tydligt exempel på hur vi alla kan använda de nya medierna för att på nya sätt föra diskussioner som hade väldigt svåra att föra någon annanstans.

Henrik har ju även på ett sätt startat en fortbildning för pedagoger och intresserade föräldrar. Det som diskuteras är ju utvecklande för oss alla. Denna diskussion på Twitter visar hur utbildning kan ske på andra ställen i de traditionella. Hur det faktiskt MÅSTE ske på andra ställen i det nya samhälle som håller på att växa fram.

Liknande diskussioner sker säkert mellan våra elever på liknande forum. Idag är det få vuxna och pedagoger som är där och ser vad som händer. Här borde vi vuxna, pedagoger som föräldrar finnas. Vi har ett ansvar som vuxna att hjälpa dem hantera dessa medier. Ansvaret kan inte längre vara den traditionella skolan utan måste vara vårt gemensamma.

Utmaningen blir att skapa en skola som uppmuntrar denna gränslösa, öppna diskussion och inte ser den som ett hot. En konkurrent till skolans egna verksamhet. Vi måste alltså tillsammans skapa en skola som bjuder in pedagoger, föräldrar, skolledning och inte minst politiker till öppna diskussioner på öppna plattformar!