söndag 19 juni 2011

Är det bara jag?

Jag vet att det var ett tag sedan denna bloggen uppdaterades. Största orsaken är rent personliga skäl kombinerat med en alldeles för stor arbetsbörda. Men jag skall erkänna att en icke helt oväsentlig del är att uppslag för bloggen har kanske inte sinat men har varit svårare att värka fram.

Nu verkar det som om det inte bara är jag som har lite problem med inspiration. Högst ovetenskapligt tycker jag att många av de bloggar som skriver om IT och utbildning har uppdaterats lite mer sällan.

Som jag ser det kan den fallande uppdateringsfrekvensen beror på två saker. Den första är att frågan har på något sätt dött ut. Den är inte intressant längre och pedagoger har mer eller mindre gett upp försöken att modernisera skolan. Det skälet hoppas jag verkligen inte är rätt utan jag hoppas på den andra istället. Den innebär att IT och skolans arbete har istället gått från att var ett försök till att bli en del av vardagen. Pedagoger behöver inte längre beskriva och motivera varför IT skall vara en del av skolan. Den är en intregrerad del av skolan precis som alla annan verksamhet som finns i skolan.

Vad tror ni som läsare av denna bloggen?

4 kommentarer:

Mats sa...

Lite skönt kanske det vore om en del av IT-pedagogikens äppelkindade entusiasm kunde övergå till en mer vardaglig inställning.

Utan att tappa energi!

Mats sa...

Kan det vara dit vi har nått nu?

Jan Lenander sa...

Ja, jag ser ett skifte när det gäller IT bloggar, vi har börjat uppnå varsin/entillen på många ställen och resten följer efter och det innebär att nästan alla lärare måste ta sig an den nya tekniken.

Nu kommer nya bloggar som utnyttjar IT mycket som bloggen Hurdetfunkar ... men inte är gjord av någon direkt IT-inriktad person utan en lärare med ett bredare angreppssätt.

Mats sa...

Tack för synpunkten!