onsdag 23 mars 2011

Samarbete är framtiden

Jag skrev i mitt förra inlägg om att skolan inte kan vara bra på allt och man borde fundera på vad man är bra på för att sedan länka till resten. Inlägget fick kommentarer och de var faktiskt positiva. Det är alltid kul med kommentarer på vad man skriver. Det är ju faktiskt det främsta skälet till att jag använder en plattform som Blogger. Det andra är att jag nog hade spruckit på något sätt om jag inte fått ut mig de tankar jag har om skolan och dess framtid.

Nu till dagens ämne; Om nu skolan inte är bra på allt och kommer att länka till saker andra gör bättre så innebär det ju en radikal förändringar av arbetet i skolan. Hela organisationen från pedagoger, ledning, elever måste lära sig samarbeta på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Visserligen så jobbar man och har gjort det en tid med samarbete men det har varit i klassrummet. Det har handlat om olika former av grupparbeten eller andra samarbetsprojekt inom skolans ramar.

Det jag pratar om är att skolan som organisation måste bli mycket bättre på att samarbeta med andra aktörer än de som finns inom dagens organisation. Det handlar alltså om att jobba med nya aktörer. De flesta som man antagligen inte vet om eller känner till. Nu när gäller det för skolan att lära sig hitta dem. En färdighet som inte alltid är så väl spridd i dagens skolan men en färdighet som kommer att bli allt viktigare. Inte bara för pedagogerna och annan personal utan framförallt för eleverna.

Denna nya kunskap om att jobba med andra aktörer utanför din egen organisation är ju något som alltfler av dagens elever kommer att behöva på sin framtida jobb. Morgondagens arbetsliv kommer ju att handla om samarbete över organisationers gränser och även över geografiska avstånd. Skall skolan kunna lära ut ett sådant arbetssätt måste även skolan lära sig jobba så. Det handlar om något sådant enkelt för skolan att den måste agera som den lär ut. En skolan som bara lär ut utan att göra det själv kommer att tappa sin legitimitet bland elever och föräldrar.

Detta nya arbetssätt blir en utmaning för många men det blir alltmer nödvändigt om skolan som institution skall fortsatt vara relevant i samhället som en viktigt institution!

lördag 12 mars 2011

Skolan är inte bra på allt!

Vårt samhälle går igenom stora förändringar. Regimer faller i Mellan Östern. Många av oss väljer att följa katastrofen i Japan via Twitter-flöden istället för att slå på TV:n. Vi väljer att annonsera på Blocket istället för tidningars radannonser.

Det är alltså många gamla och förut stabila institutioner som känner av ett förändringstryck. En av dessa är dagstidningarna som känner av att vi läsare lämnar deras värld och istället hämtar in våra nyheter via Internet. Alla tidningar letar mer eller mindre desperat efter intäktskällor som skall ersätta dagens allt mindre. Det blir nog så att en del anrika dagstidningar kommer att försvinna medan de flesta kommer att tvingas banta sin personal.

De nya konkurrenterna som många gånger endast finns på Internet har en mycket lägre kostnadsnivå. De har färre reportrar som dessutom producerar mer. Dessa nya aktörer har även insett att man inte kan vara bra på allt. Istället så fokuserar man på det som man är bäst på och länkar till resten. Denna nya filosofi kallas "do what do best and link to the rest!". I motsats mot många dagstidningar som skriver om allt möjligt och ofta använder inköpta reportage från stora nyhetsbyråer. Reportage som många av oss redan har sett i andra kanaler och följaktligen inte ger oss som läsare något större mervärde.

Det jag funderar på är om inte dagens skola gör något liknande? Är det inte så att stora delar av dagens undervisning och läromaterial är dåliga kopior på information som finns någonannastans. Information som många av dagens elever redan har sett, läst och i många fall redan reflekterat över?

När jag t.ex läser om att skolor har geografiböcker som är mer än tio år gamla så undrar jag stillsamt varför man inte använder Google Earth istället? Där finns inga referenser till Sovjetunionen eller Jugoslavien. Dessutom finns det massor med möjligheter att koppla på ny information på kartan eller skapa egen information som man sedan kan dela med sig.

Alltså skolan borde göra som de nya nyhetstjänsterna på nätet och syssla med det som är unikt för skolan. Det som man är absolut bäst på och som ingen annan kan göra lika bra. Resten länkar man bara till och låter andra sköta!