söndag 21 april 2013

Kunskap förändras!

Det skrivs så mycket i skoldebatten om att kunskap är viktigt. Det skrivs om att svenska skolans kunskapsnivåer sjunker. De flesta debattörer har sina recept på hur vi ska lösa alla problem skolan har. Jag däremot ser sällan en djupare fråga om skolan och vad den skall förmedla till våra barn?

De flesta debattörer pratar om vilka kunskaper som de tycker är viktiga. Jag ser sällan eller aldrig debatten handla om vilka kunskaper och färdigheter som kommer att krävas när dagens elever är klara med deras formella utbildning? Vilka kunskaper kommer då att vara relevanta? Vilka krav kommer deras framtida arbetsgivare att ställa på dem? Kommer de att ställa samma krav som dagens?

Vi kanske inte kan svara på dessa frågor. Ivarjefall inte heltäckande för vi vet ju inte hur morgondagens samhälle kommer att se ut. Det vi vet däremot är att många av de saker som lärs ut av dagens skola kommer att vara irrelevanta och ointressanta både för eleverna men inte minst för deras arbetsgivare.

Vi vet också att morgondagens datorer kommer att vara ännu mer kraftfullare än idag. De kommer att kunna göra saker som vi människor gör idag och det kommer att innebära att hela yrkesgrupper kommer att försvinna. Precis som många sättare på tryckerier, ekonomer, post- och bankanställda har fått känna av idag.

Vi vet också att även om morgondagens datorer kommer att vara mycket mera kraftfulla än dagens så kommer datorer alltid att ha svårt med vissa saker som t.ex kreativa uppgifter. Att se nya mönster och hitta nya lösningar på existerande problem. Att komma på nya tjänster som Spotify eller Minecraft.

Debatten jag saknar är alltså vilka kunskaper och kompetens kommer att bli viktig för dagens barn när de kommer ut i morgondagens arbetsmarknad? Vad är det som borde lära ut redan idag till dagens elever som gör att de är redo för den arbetsmarknad de skall ut i? Samt inte minst vilka saker skall skolan släppa?

måndag 8 april 2013

Vinst eller inte? Vem bryr sig?

Är väl ingen som har kunnat undvika att märka att Socialdemokratiska partiet har haft kongress i dagarna. En av de stor frågorna på kongressen var visst om det skulle vara tillåtet att ta ut vinst när företag drev skola eller omsorg. Det finns många aspekter på denna frågan och den har som bekant debatterats mycket och länge. Inte minst på bloggar och andra digitala medier.

Själv är jag väl mest förundrar över att när skolan uppenbarligen har så många utmaningar så är det just den frågan som är viktigast att debattera för ombuden på kongressen och media. Vart har frågor som rekrytering av nya pedagoger tagit vägen? Vart har frågor som vad skall barnen ha för kunskaper när det går ut i ett arbetsliv som vi idag har svårt att föreställa oss? Hur skall vi utvärdera och kvalitetssäkra att skolan som institution gör rätt saker? Frågorna är många men vad jag kunde se så debatterades inte dessa frågor.

Men jag tycker mig se en större fråga som inte har debatterats länge. Mina barns lärare ser att barnen av idag är bättre på engelska allt tidigare. Detta beror ju på att samma barn allt tidigare börjar använda Internet och eftersom majoriteten av innehåller här är på engelska så lär de sig tidigare. Är ju till och med så att samma lärare rekommendera appar, tjänster och program som gör att barnen lär sig språket snabbare. En sak som dessa lärare kanske inte tänker på är att detta lärande med deras uppmuntrar sker utanför skolans väggar och med verktyg som skolan inte tillhandahåller.

Alltmer av våra barns kunskapsutveckling sker allt mindre på skoltid, i skolan och med skolans verktyg. Fortsätter denna utvecklingen kan det komma till en punkt där dagens utbildningsinstitutioner anses irrelevanta och kanske direkt skadliga för barnens utveckling. Sådana diskussioner finns redan i andra länder. Jag har förut skrivit om att alltfler föräldrar i USA frågar sig om det verkligen är någon idé att skicka sina barn till collage?

Alltså istället för att diskutera om ägare skall kunna ta ut vinster ur skolan samt omsorg borde vi istället debattera hur utbildningsinstitutionerna fortsätter att vara relevanta och viktiga i en snabbt föränderlig värld!