Allt om den nya skolan

Skola 2.0 – Allt om den nya skolan


Yrkesutbildningar är en del av det vi kallar den nya skolan, det finns en hel del yrkesutbildningar som förbereder dig väldigt väl till yrkeslivet. Många utav dagens ungdomar har svårt att välja en högskola som passar de, då högskolorna har en väldigt generisk och bred inriktning så finns det andra skolor som är fokuserade och kompetensintensiva inom ett visst område, vill du exempelvis lär dig mer om bygg branschen och hur du blir en bra plattsättare så hittar du mer information i länken här, eller möjligtvis vill jobba inom skönhet och hälsa så finns det väldigt bra utbildningar i stockholmsområdet för just detta ändamål, här har du väldigt bra information som eventuellt kan väcka ditt intresse för skönhet & hälsa samt mer info om fettsugningar där stockholm är en utav de orter där fettsugning ligger i framkant.

KY-utbildningar i Stockholm

Stockholm är en utav de städer i norra Europa som har flest studenter per capita om man räknar med yrkesutbildningarna och andra former utav privata utbildningar som erbjuds.

Här finner du en lista på en rad olika KY (=kvalificerade yrkesutbildningar) som finns i stockholmsområdet. Just KY utbildningar är väldigt attraktiva nu under 2018 då man intensivt förbereds inför arbetslivet och där utbildningen avslutas med praktik så händer det ofta att arbetsgivaren som man praktiserar hos väljer att anställa personen. Det är också en väldigt attraktiv utbildning för de som inte orkar att sitta fastklistrade i ett klassrum och skolbänk.

Tekniska utbildningarna

STI (=Stockholms Tekniska Institut) erbjuder moderna utbildningarna med inriktning inom just teknik, här hittar du en rad olika tekniska utbildningar så som IT-utbikdningar, El och autmatisering, kylteknik mm.

Skolan och tekniken

Tekniken utvecklas ständigt och där är det viktigt att skolan hänger med, att välja en utbildning där skolan inte är uppdaterade med vare sig verktyg eller lokaler klassas idag som skola1.0, skola2.0 ligger i framkant med verktyg där eleven både kan känna igen dessa då hen kommer ut i arbetslivet. Även studiematerialet i form utav digital undervisning är något som är väldigt viktigt i dagens samhälle.

Ni hittar mer trevlig läsning i blogginläggen på denna webbplats!