Skola, politik och Web 2.0

Det skrivs mycket om den snabba utvecklingen på Internet. Man brukar sammanfatta den med begreppet Web 2.0. I näringslivet skrivs det mycket, diskuteras och planeras hur man skall anpassa sin verksamhet efter de nya krav Web 2.0 kommer att ställa.

Hur ser det ut i skolan. Den institution som skall rusta framtidens medarbetare för en situation vi bara kan ana? Jag gjorde för skojs skulle en snabb genomgång bland riksdagspartiernas hemsidor och försökte som om någon av de hade skrivit om hur denna snabba utveckling kunde påverka skola. Som ni kanske redan anar fanns det ingenting skrivet. När jag tittade lite närmare fanns det ingenting alls om hur IT påverkar skolan. Ingen plan på hur man från det politiska systemet ser på hur detta kraftiga verktyg kommer att påverka hela utbildningssystemet!

Det verkar som om betyg och ordning i skolan är den viktigaste faktorn för att rusta de barn som idag går i skolan för den IT-intensiva verklighet de kommer att uppleva den dagen de går ut i arbetslivet!

Inläggsförfattare: Skribent