Skolan flyttar ut på nätet!

När man har ett intresse för Web 2.0 och utbildning så upptäcker man hur många bra tjänster det finns för pedagoger ute på nätet. De flesta tjänsterna kanske inte är utvecklade i första hand FÖR pedagoger men de kan användas i undervisningen. Dessutom är dessa tjänster inte bara bra utan gratis och ovanpå allt något som inte många IT-avdelningar i kommunener kan eller vill leverera.

Att de inte används så mycket inom utbildningssystemet ännu beror på den generellt låga  IT-kompetensen bland pedagoger i skolan, vilket dagens IT-avdelningar kan skatta sig lyckliga över. För den dagen kommer när tillräckligt många pedagoger förstår vad man kan göra med elever, sina kollegor och föräldrar på nätet med Web 2.0. Då kommer helt plötsligt hela skolor att försvinna från kommunens IT-infrastruktur och flytta över till nätet!

Dessa skolors rektorer kommer då att ställa frågan till sina chefer varför de skall betala för en infrastruktur det inte använder. En infrastruktur de ofta betalar mycket pengar för. Politiker och chefstjänstemän måste kunna svara på den fråga samt fundera på hur man skall kunna återta kontrollen över den pedagogiska infrastrukturen. Men det kanske är försent då.

Frågan vi som medborgare skall ställa oss är ett sådant scenario bra eller dåligt?

 

PS Ovanstående frågor kommer även att drabba företagen DS

Inläggsförfattare: Skribent