Skolplikten gammalmodig?

Jag skummar precis en rapport(PDF) från Europeiska kommissionen. I den beskriver man hur utbildningen kan se ut 2020. Ett resultat som kan var lite kontroversiellt är att skolplikten kommer att vara avskaffad till 2020. Man förutspår att alltfler föräldrar inte kommer att vara nöjda med skolan och kommer att välja andra sätt att utbilda sina barn. Till slut blir skolplikten meningslös.

Tendensen att fler och fler inte är nöjda med dagens utbildningssystem bekräftas av en annan rapport från MacArthur Foundation den visar att dagens unga lär sig förvånansvärt mycket från olika social medier på Internet. Inte minst hur man bygger nätverk. En färdighet som blir allt viktigare i det arbetsliv dagens unga skall gå ut i. Ett stort problem som rapporten pekar på är att dagens utbildningssystem försöker inte ens att lära ut dessa färdigheter. Utan oftast är mer fokuserad på att blockera dem.

Nu är som vi alla vet dessa två rapporters resultat inte unika utan tvärtom en liten del av en allt mer tydlig trend. Men jag tror inte att dagens utbildningssystem inser att det ser så illa ut. Man pratar visserligen mycket om att använda internet i undervisningen men det är mycket snack och lite verkstad, enligt min mening. Skälet är att de som sitter i ledande ställning tillhör en generation som inte använder internet på samma sätt som deras elever.

Detta backas upp av en annan aktuell rapport denna gång från Uppsala Universitet. Lite förenklat konstaterar rapporten att de som är 35+ läser nyheter, mejlar, bokar resor och gör bankärenden på nätet. De yngre umgås, diskuterar och lever en stor del av sin vakna tid uppkopplad på internet. Och de två kulturerna riskerar aldrig att träffas.

När dagens elever växer upp, blir föräldrar, kommer de att kräva att skolan använder just de verktyg som de är vana vid. Det kan tyckas ligga långt fram i tiden men glöm inte att de som är födda på nittio-talet är 18 år idag. Dessa ungdomar var fyra år när webben skapades. De har alltid haft mobiltelefon. De tar dessa verktyg som något självklart!

Kan inte skolan använda och undervisa i de verktyg som denna kommande föräldrargeneration tar som självklart är jag också övertygad om att de kommer se sig om efter annat. Alla föräldrar vill ju sitt bästa för sina barn eller hur?

Inläggsförfattare: Skribent