De nya lärarutbildningen!

Var bara några dagar sedan som utredningen om den nya lärarutbildningen presenterades. Jag här själv funderat lite över förslaget och vad det kan innebära men faktiskt inte orkat skriva min kommentarer. Om nu någon skulle vara intresserad av dem? 😉 När jag läste följande inlägg på den alltid intressanta bloggen Framtidens lärande så kände jag att utredningen och följaktligen […]

Betygen som styrinstrument

Jag bor i Helsingborg och den dominerande tidningen är givetvis lokaltidningen dvs. Helsingborgs Dagblad. Jag läser den oftast på nätet, idag ramlade jag över en artikel som handlade om förslaget på ett nytt betygssystem. Själva artikeln i HD är skriven av Björn Rosdahl som jobbar på Skolstaden Olympiaskolan. Han konstaterar i artikeln att syftet med betygssystem är oftast att förändra […]