Betygen som styrinstrument

Jag bor i Helsingborg och den dominerande tidningen är givetvis lokaltidningen dvs. Helsingborgs Dagblad. Jag läser den oftast på nätet, idag ramlade jag över en artikel som handlade om förslaget på ett nytt betygssystem.

Själva artikeln i HD är skriven av Björn Rosdahl som jobbar på Skolstaden Olympiaskolan. Han konstaterar i artikeln att syftet med betygssystem är oftast att förändra undervisningen och att dagens system är brutalt.

Det nuvarande betygssystemet är brutalt. Flit, närvaro och plugg spelar ingen roll. Du får betyg på vad du fattat. Förståelse, förtrogenhet, tillämpning är nyckelord, du måste våga och kunna resonera självständigt.

Förslaget på nytt betygsstystem skall premiera andra saker enligt vårutbildningsminster Jan Björklund;

Jag vill att betygssystemet ska premiera ansträngning och flit

Min högst privata undran är varför ingen funderar på vad syftet med undervisningen är och vilka krav som ställs på dagens elever när de kommer ut i arbetslivet? Jag läste nämligen, som av en händelse, bara några timmar innan ett blogginlägg på Encyclopedia Britannicas webbplats om bristande kunskaper hos de elever som kommer ut i arbetslivet. Bristen bestod inte av faktakunskaper utan förmågan att tänka kreativ, att arbeta i grupper och att vara uppfinningsrik.

I dagens arbetsliv hjälper det inte att kunna rapa upp kunskaper om du inte kan sätta dem i ett sammanhang. Att lära ut detta är svårt, det vet alla, men det är nödvändigt om våra barn skall klara sig bra i arbetslivet.

Inläggsförfattare: Skribent