De nya lärarutbildningen!

Var bara några dagar sedan som utredningen om den nya lärarutbildningen presenterades. Jag här själv funderat lite över förslaget och vad det kan innebära men faktiskt inte orkat skriva min kommentarer. Om nu någon skulle vara intresserad av dem? 😉

När jag läste följande inlägg på den alltid intressanta bloggen Framtidens lärande så kände jag att utredningen och följaktligen lärarutbildningarna kanske håller på att spela ut sin roll. Stefan Pålsson som författat inlägget i bloggen nämner att journalister som har lärt sig använda de nya medier förlorar intresse i den gamla traditionella. Han fortsätter sitt resonemang in i klassrummen;

Detsamma kan förstås sägas om skolan och läraryrket! Parallellerna är uppenbara. De som börjar undervisa på ett mer deltagande och problembaserat sätt, bland annat med hjälp av bloggar och andra “nya” medier, upplever samma sak som journalisterna. Arbetet blir mer kreativt samtidigt som elevernas nyfikenhet ökar, de lär sig mer och undervisningen blir mer relevant och verklighetsförankrad.

Hårddrar man resonemanget så kanske det innebär att framtidens lärare inte alls kommer att gå några lärarutbildningar. De kanske rent av kommer att driva skolor och utbildningar helt utanför de traditionella och politiskt kontrollerade utbildningssystemet.

Inläggsförfattare: Skribent