Händer inget?

Jag vill börja med att förklara för mina läsare att orsaken till mitt långa uppehåll beror på ett nytt jobb med många nya arbetsuppgifter.

Under min “lediga tid” på till och från jobbet har jag funderat på varför det känns som om debatten om utbildning och nya medier har stannat av. Ett skäl kan ju vara att nu handlar inte så mycket om snack utan med om att jobba fram lösningar. Men en del av mig funderar på Troed Troedsson och hans prat om paradigm skiften. Ett begrepp som infördes av Thomas Kuhn som innebär ett totalt byte av ett vetenskapligt tankemönster.

Tänk om det är så att många av oss som är intresserade av hur man kan använda den nya tekniken i utbildningen är så fast i det gamla tänket att vi totalt missar det nya som kommer från ett håll vi inte ens ser idag!!?

Inläggsförfattare: Skribent