Transparens

Jag har nämnt det några gånger att kommentarer från er läsare ställer till det ibland. Självklart är det på skämt för kommentarerna gör att jag tänker i nya banor eller får fundera igenom noga varför jag tycker som jag gör.

Efter mitt förra inlägg på bloggen så fick jag en kommentar från min kompis Pär. Han pekade på en konsekvens av att lärare och elever Twittrade. Alla andra kan ju se vad som händer i klassrummet. Vilket innebär att läraryrket inte kan vara “hemligt” längre. Till skillnad från förr då i princip ingen förutom läraren och eleverna kände till vad som hände i klassrummet.

Det är nog en effekt av att använda modern teknik i klassrummen som man ofta kanske inte tänker på; att transparensen ökar. Jag gjorde en liknande reflektion när min fru var med om att införa Schoolsoft på en skola. Schoolsoft är ett av många IUP (Inviduellt Utvecklings Portfölj) program. Det som slog mig nästan direkt när hon demonstrerade programmet var att skolledningen och andra intressenter kunde på ett helt annat sätt följa vad som händer i klassrummet. Man kan se över tiden hur väl en elevs utveckling går och om pedagogen kan möta elevens behov. Alltså ännu ett ett exempel på hur tekniken gör läraryrket mindre “hemligt”.

Undrar hur många pedagoger, skolledare, elever och föräldrar ser den aspekten när ny teknik införs i skolan?

Nästa inlägg kommer att handla om omvärldsbevakning. Jag lovar!

Inläggsförfattare: Skribent