Svaren finns på nätet!

Webben innebär att mycket informations som för bara fanns för utvalda numera kan nås av alla. Ett sådant exempel är gamla prov och tentor. När jag pluggade på Lunds Universitet så fick man gå till expeditionen för att få tag på gamla tentor. Numera finns många av dessa på webben och givetvis är det någon […]

Molntjänster

Det pratas mycket om molntjänster på nätet. Många förutspår en explosiv utveckling där i stort sett allt som körs på den egna dator och organisationens servrar kommer att köras ute på Internet. Är du intresserad av hur utvecklingen kan gå rekommenderar jag Nicholas Cars bok The Big Switch. Därför tyckte jag det var intressant att en […]

Stora tankar

Ibland ramlar man över saker på Internet som är riktiga pärlor. Detta inlägg på min blogg ägnas åt ett sådant. Bodil Jönsson talar om det nya lärandet. http://svtplay.se/v/1391938/bodil_jonsson_om_det_forandrade_larandet