Svaren finns på nätet!

Webben innebär att mycket informations som för bara fanns för utvalda numera kan nås av alla. Ett sådant exempel är gamla prov och tentor. När jag pluggade på Lunds Universitet så fick man gå till expeditionen för att få tag på gamla tentor. Numera finns många av dessa på webben och givetvis är det någon som har sett en kommersiellt möjlighet. Den inte helt okända tidningen New York Times har skrivit en artikel om några av dessa tjänster.

Att gamla prov och tentor finns på nätet innebär att man som pedagog inte kan köra samma prov år ut och år in. Men dessa tjänster erbjuder inte bara prov utan man har givetvis i sann Web 2.0 anda även olika former av forum. Här kan man som användare diskutera olika frågor som pedagogen har ställ. De som är duktiga på att svara på andras frågor tjänar poäng som till slut resulterar i gåvor i form av iPods, bärbara datorer och presentkort.

Dessa tjänster innebär alltså inte bara att man som pedagog inte kan ta de enkla vägen och använda samma prov varje termin. Utan dessutom dina elever kan få bättre och mer kvalificerade svar från andra!

Det blir allt knepigare att vara pedagog!

Inläggsförfattare: Skribent