Framtidens värderingar

Underrubriken på denna blogg är “En blogg som handlar om hur den nya tekniken påverkar skolans arbetssätt”. Inspirationen till nya inlägg kommer oftast från något jag har sett på webben. En ny tjänst eller en artikel om hur man har använt en existerande på ett nytt sätt.

Det jag själv och kanske andra glömmer att fundera över är hur dessa nya tjänster kommer att påverka skolans arbetssätt och vad det gör med värderingarna hos de elever som använder dem. Tekniken får bara vara ett medel för att rusta eleverna för den nya värld de kommer att leva i och inte ett självändamål. Jag tror inte jag är ensam om att bländas av alla nya tjänster som dyker upp ideligen.

Att fundera över de nya värdering som kommer att styra den värld som dagens elever går ut i är svårare? Men mycket viktigare egentligen. Det är ju värderingarna som kommer att styra hur denna nya värld kommer att se ut. Facebook hade ju inte blivit den succé om det inte funnits ett intresse bland oss att dela med sig av sina upplevelser.

Därför är det viktigt att vi som föräldrar, pedagoger, skolledning och inte minst politiker lyssnar med ett öppet sinne på vad våra barn säger. Det är bara då vi kan få en föraning på hur framtiden kan se ut!

Inläggsförfattare: Skribent