Informations kompetens?

Ibland ramlar man över citat som är fantastiska och får en att fundera rejält; So, it is not a question of whether these technologies add value somehow to education, but the reverse, can education add value to the communications and information technologies of our present day world, and its future? Citatet kommer från Dean Shareski som är […]

Gamla värderingar!

Alla organisationer präglas på något sätt av den miljö de uppstod i och skolan är inget undantag. Idag är det ett problem för hela utbildningsväsendet eftersom skolan som organisation har över hundra år på nacken. Den skapades i en tid av bönder och till viss mån löpande band. Det är ju ingen annan organisation som […]