Napsterized

De finns visst ett uttryck som heter Napsterized. Det kommer från tjänsten som förändrade musikindustrin i grunden och beskriver när en ny tjänst dyker upp som fullkomligt omkullkastar den rådande affärsmodellen. Även om musikindustrin med hjälp av rättsliga processer lyckades stänga ner tjänsten så var affärsmodellen förändrad i grunden. Hur man än försökte så gick inte klockan att skruva tillbaka. Några år senare råkade filmindustrin ut för något liknande i och med att vi alla har bredband samt Bit-torrent teknik. Ingen av dessa två branscher kan hur mycket de än önskar gå tillbaka till de gamla affärsmodellerna för de är antika.

Nu ser vi nästa bransch som är på väg att bli Napsterized och det är massmedia. Hela branscher står inför stora förändringar och de som drabbats mest är dagstidningar. Deras affärsmodeller byggde mycket på att de hade mer eller mindre monopol på nyhetsförmedlingen. Speciellt på en lokal nivå. Skulle man veta vad som hände i sitt närområde så var den lokala tidningen det enda mediet som kunde leverera nyheter så ser inte världen ut längre. Numera finns massor med andra kanaler där bloggar är ett exempel. Det som håller på att växa snabbt är olika former av sociala media som även sprider information som kan vara lokal Twitter är ett exempel.

Jag är övertygad om att samtliga stora institutioner i vårt samhälle kommer att gå igenom en liknande process och nästa institution som står på tur är våra utbildningsinstitutioner. Jag har börjat se artiklar på nätet som beskriver en annan form av utbildning som skiljer sig från den som dominerar idag. Det handlar alltmer om att använda den nya tekniken och oftast öppen teknik. Detta sätt att använda tekniska lösningar som är open source genomsyrar hela tankesättet i dessa nya lösningar. Man låter vem som helst utan att anmälan sig använda organisationens resurser. Dessutom skapar man sitt eget kursmaterial eller använder det som finns gratis ute på Internet. Det handlar alltså i grunden att ändra sitt förhållningssätt till lärande, relationen mellan elev och pedagog samt hur man använder teknik i undervisningen.

Hur dessa nya institutioner slutligen kommer att se ut vet nog ingen även om vi börjar se de mönster jag nämner ovan. Hur som helst så kommer de att i grunden förändra dagens utbildningsväsende. Dagens skolor oavsett huvudman kommer att lära känna vad begreppet Naspterized innebär.

Inläggsförfattare: Skribent