Det handlar inte om tekniken!

Jag fick en insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad. Ingen stor sak kanske. När man skriver insändare så vet man att man inte har så mycket plats, inte så många ord att man kan föra fram allt man tänker. Därför måste man spetsa till och koncentrera sin synpunkter. Det är i och för sig inte alltid fel att tvingas till det för ibland innebär det att man måste hitta kärnan i vad man tycker. Att verkligen tvinga sig själv att tänka efter vad det är man egentligen menar.

Nackdelen är förstås att när man förenklar något komplicerat som t.ex vad den nya tekniken kommer att innebära för vår skola och i förlängningen vårt samhälle så tvingas man utelämnar andra viktiga ämnen. I den insändaren som jag fick publicerad beskrev jag hur tekniska tjänster gör att andra krav ställs på dagens skolan. Men egentligen är det inte själva tekniken som jag tycker intressant utan vad som händer i mötet människa och teknik. Hur denna nya tekniken kommer att förändra våra värdering och hur vi ser på vårt arbetsliv, på vårt samhälle och hur det skall styras? För med den nya tekniken som ibland kallas för Web 2.0 så kommer våra värderingar att förändras.

Det som gör mig lite fundersam i hela debatten om hur framtidens skola bör se ut är att vi alldeles för ofta fokuserar på tekniken. Att alla elever skall ha en egen dator, att alla klassrum skall ha Smartboards, att alla skolor skall ha ett trådlöst nät. Viktiga frågor men den stora utmaningen för skolan är inte att införa ny teknik utan att få pedagogerna att förstå att andra värderingar och kunskaper kommer att bli viktiga. Många av dessa nya kunskaper och värden som är ett resultat av den nya tekniken går på tvärs mot de värderingar och kunskaper man undervisar idag. Tekniken är bara en katalysator men det är vi som människor som står för förändringen. Inte tekniken!

Inläggsförfattare: Skribent