Nya medier kräver nya kunskaper

Denna blogg heter skola 2.0 och skälet är att jag är övertygad om att skolan som institution står inför stora genomgripande förändringar. Jag tror dessutom inte att skolan är den enda som kommer att gå igenom denna revolution utan i stort sett samtliga organisationer och institutioner i vårt samhälle. Det handlar alltså inte bara om att ändra i marginalen utan omarbeta hela organisationen från pedagogiskt arbetssätt till politisk styrning. Därav namnet på bloggen; Skola 2.0.

I dagens skolan premierar man kunskap på så sätt att man skall kunna rabbla dem utan något hjälpmedel. Detta synsätt påminner mycket om den skola jag gick i för alldeles för många år sedan. Då som nu skulle man kunna rabbla årtal, platser, namn på åarna i Halland osv osv. Jag behöver väl inte påminna om att det samhälle som omger dagens barn har radikalt förändrats i grunden. En sådan genomgripande förändring är tillgång till just kunskap. När jag var yngre så fanns kunskapen i uppslagsverk. Jag hade turen att ha ett sådant hemma men så var det inte för alla. Jag kommer ihåg när all den information och lite till byte medium till CD-skivor. Då tyckte man det var ett fantastiskt medium. Tänk att ha så mycket kunskap på en skiva och det var mycket billigare än ett redan då omodernt uppslagsverk i bokform. Men det gick inte många år förrän webben även har gjort uppslagsverk på CD-skivor omoderna.

Nu när all kunskap bara finns några knapptryck borta så tycker jag det är rätt meningslöst att lära sig rabbla dem. Vi och våra barn kommer ju att ständigt ha tillgång till mer kunskap än vad vi någonsin kan lära oss. Vår barn måste lära sig hantera denna tillgång till kunskap. De måste lära sig meta-kunskap.

Meta-kunskap definierar jag som att kunna var källkritiskt men inte bara kunna bedöma om en källa är trovärdig eller inte. Utan även kunna sätta den i sitt sammanhang och förstå hur den har uppstått och varför. Att helt enkelt kunna se informationen i sitt sociala sammanhang. Alltmer av vår tid på webben sker ju i olika socialmedier och det är nog inte så att våra barn kommer att vistas mindre i dessa världar. Därför är det också viktigt att man även lär sig att kunna vara med i diskussioner, att kunna vara en moderator och kunna hantera olika synvinklar och åsikter.

Dessa meta-kunskaper är svårare att lära sig för de är ofta inte så tydliga som åarna i Halland. Det kräver att man lär sig att se samband som inte alltid är så tydliga utan underförstådda. Det kommer verkligen bli en utmaning för pedagoger att lära ut denna kunskapen. Det kommer också att vara en utmaning för det politiska systemet att kunna sätta mål och att utvärdera om man har nått dit man vill. Men samtidigt är jag övertygad om att dessa kunskaper är de som krävs om man skall kunna fungera bra i det samhälle som våra barn kommer att möta som vuxna.

Inläggsförfattare: Skribent