Lär dig själv!

Tittar man på siffror som presenteras nu så håller tillgången till Internet snart att bli världsomfattande och nå i stort sett samtliga människor i världen. De flesta som läser denna bloggen vet nästan samtliga i Sverige har tillgång till en ständig Internet-uppkoppling. Men jag undrar hur många som känner till att den största expansionen sker […]