Lär dig själv!

Tittar man på siffror som presenteras nu så håller tillgången till Internet snart att bli världsomfattande och nå i stort sett samtliga människor i världen. De flesta som läser denna bloggen vet nästan samtliga i Sverige har tillgång till en ständig Internet-uppkoppling. Men jag undrar hur många som känner till att den största expansionen sker i vad vi kanske lite föraktfullt kallar tredje världen. Fortsätter denna utveckling kommer hälften av jordens befolkning att ha tillgång till Internet redan 2012! Det är alltså mindre än tre år!

En annan minst lika intressant siffra är att antal personer som har en ständig internet-uppkoppling snart kommer att passera antalet barn som går i skolan. Det innebär att fler människor surfar, bloggar, chattar, kollar Facebook, Twittrar osv osv än vad som sitter vid skolbänken. Dessa barn och ungdomar kommer alltså att skaffa sig kunskaper utanför de etablerade utbildningsinstitutionerna. Stora delar av dessa kunskaper är sådant som skolan av idag inte kan eller vill lära ut.

De använder dessutom ett medium som gör att kunskaperna det tar till sig kan spridas oerhört fort, Inte bara bland sina kompisar utan även globalt. Internet når ju alla på jorden. Som om det inte vore nog så kommer i stort sett alla dessa personer att koppla upp sig mobilt till Internet. Det kommer alltså ständigt ha internet med sig. De kommer att ständigt vara uppkopplade överallt, alltid! Vilket ökar den redan höga förändringstakten ytterligare.

Nu är det denna utvecklingen inte unik för den delen av världen vi ofta ser som underutvecklad. Det sker överallt. Även här bland oss. Denna snabba och fantastiska utveckling sker utanför de etablerade institutionerna. Utanför det vi här i Sverige kallar utbildning och skola.

Dessa barn skaffar sig kunskaper som de kommer att ha stor nytta av den dagen de går ut den traditionella skolan. Det är ett faktum som man bör fundera över när regeringen presenterar en ny skollag under pompa och ståt.

Inläggsförfattare: Skribent