Wave är en revolution i utbildningen!

Jag har förut skrivit om Google Wave som är Googles nya verktyg. Tanken är att man på ett enkelt sätt skall kunna jobba tillsammans med uppgifter. Tjänsten har redan fått en del kritik och sågats av vissa skribenter. Det man ofta glömmer är att verktyget bara är en beta-version dvs den är inte klar ännu. Dessutom är Wave som alla nya och revolutionerande verktyg att de måste finna sin roll. För mig så påminns jag av känslan när jag första gången provade på Twitter. Jag tyckte då att det var en intressant tjänst men jag visste inte hur jag skulle använda den. Samma sak känner jag med Wave. Det är en grym tjänst med en fantastiskt potential men ännu har den inte funnit sin roll.

En sak som jag redan nu kan se är att tjänsten innebär ett nytt paradigm. Fram till idag har vi i datorvärlden fortsatt med samma paradigm som fanns innan dator. Vi jobbar med dokument som vi skriver och skickar till andra. Ungefär som man skickade papper för i tiden. Vår e-post fungerar likadant. Vi skickar e-brev elektroniskt men egentligen fungerar de på samma sätt som de gamla pappers-breven.

Google Wave lämnar helt detta paradigm. Har jobbar man med Waves (vågor) som ändras och omarbetas dynamiskt över tiden. Det handlar alltså inte om ett dokument längre utan en process där verktyget stödjer detta. Istället för att hacka upp den.

Detta skifte kommer få återverkningar också i det pedagogiska arbetet. När pedagoger, elever och föräldrar jobbar med Wave kommer ett pedagogiskt arbete inte att sluta in en rapport längre utan själva processen blir huvudmålet. Ett arbetssätt som liknar det alltfler av oss möter i arbetslivet. Jag är dessutom övertygad om att detta förändrade arbetssätt inte står och faller med en tjänst som Wave utan det är bara ett verktyg av många som kommer.

Detta förändrade arbetssätt kommer att påverka vårt utbildningssystem i grunden för som jag har nämnt tidigare allt vi gör idag bygger på att våra elever presterar ett slutresultat som sedan bedöms. Det skall bli spännande och se vad som kommer att hända när man inte har ett sådan att bedöma längre!

Inläggsförfattare: Skribent