Tekniken påverkar våra barn!

Jag skrev i mitt förra inlägg på denna blogg om hur tekniken påverkar skolan och kommer att driva utvecklingen framåt oberoende av vad dagens politiker tycker. Nu påverkar samma teknik vårt utbildningssystem på ett betydligt djupare plan. Den förändrar våra barns tankesätt.

De tjänster som växer fram nu har ett helt annat sätt att förhålla sig till information. Gårdagens presentation av information på webben och för den delen din egen dator har sitt ursprung i den analoga världen. Man flyttade helt enkelt metaforer från pappers-kontoret till den digitala världen. Vi skickar mejl egentligen på samma sätt som man gjorde för med pappers-PM eller man lägger sina dokument i mappar på sin dator, precis som man gör i sin hylla.

De tjänster som växer fram nu har lämnat det gamla paradigmet. Ta Gmail som ett exempel. Även om det är ett mejl-program så har det lämnat många av de funktioner som vi förknippar med ett traditionellt mejl-program. Du har ju trådade konversationer inte separata mejl på olika ställen. Man har inte mappar för sina brev längre utan etiketter. En fantastiskt sökfunktion som gör att många av oss inte längre saknar mapparna. Det är ju bara att söka och du finner. Dessutom så är webb-funktionen bättre än samtliga program du har på din egen dator.

Vi sitter med en PC med en hårddisk full med information organiserade i mappar. Detta är stenåldern för de barn som växer upp nu. Att sitta med ett dokument som man inte jobbar tillsammans med måste kännas väldigt konstigt för dem. Givetvis skall informationen ligga på webben så att de man vill tillsammans kan arbeta fram ett innehåll. Detta innehåll kommer antagligen aldrig att nå någon slutversion. Vi lever ju i en värld som ständigt förändras så informationen måste ju uppdateras hela tiden!

Utmaningen för utbildningssystemet blir alltså att möta dessa barn som ser mer till en process där ett slutresultat aldrig kommer att produceras och det är ju tvärtemot som dagens system fungerar.

Inläggsförfattare: Skribent