Två olika sätt att se på information!

I mitt förra inlägg försökte jag visa på hur olika dagens elever som har växt upp med internet ser på information om man jämför med oss som inte har det. De ser mer media som en ständigt pågående process som aldrig tar slut. Vi andra är nog fortfarande fast i tidningstänket dvs vi ser sidorna som elektroniska tidningar med ett färdigarbetat innehåll. Detta innehåll ändrar man bara om det är något direkt fel i informationen medan dagens ungdomar ser istället dynamisk information som ständigt ändras.

Dessa två helt olika sätt att se på information skapar redan idag stora spänningar i det pedagogiska systemet. Dagens elever förstår inte vitsen med att man skall lämna i en rapport med information som redan finns i tusen olika former på Internet. Det rationella valet för dem är ju då att kopiera det som redan finns bara för att kunna gå vidare.

Den självklara lösningen är att pedagogerna måste anpassa sig till detta nya tankesätt. Inte bara för att man alltid skall möta barnens behov. Utan helt enkelt att detta tankesätt är det som kommer att gälla när dagens elever går ut i arbetsmarknaden. Alltså istället för att lämna in en rapport som redan finns på tusen andra ställen. Be eleverna förbättra de som redan finns. De kanske har gammal information, dålig källredovisningen eller är partiska. Här är Wikipedia en fantastisk resurs med mängder av rapporter eller poster som kan förbättras. Dessutom så kan man följa hur diskussionerna har gått när man jobbat med sidorna. Det finns ju oftast en diskussions-flik! Som om det inte vore nog är det en så lätt att visa sin föräldrar och annan släkt vad man har gjort. Det är ju bara att skicka en länk!

Att förändra hela det pedagogiska systemet i denna riktningen blir en av de största utmaningarna som vårt utbildningssystem har utsatts för. Samtidigt är det helt nödvändigt om systemet skall fortsätta att vara relevant. Det hjälper inte att då för en del politiker och pedagogiskt personal att drömma sig tillbaka till en värld som var. Den världen existerar inte längre när skolan satt med alla svaren, informationen och de bästa föreläsarna. Allt detta finns på andra ställen än dagens skola!

Förändringen kan börja med en fråga; Vilka färdigheter krävs av en pedagog när största delen av lärandet sker utanför skolan?

Inläggsförfattare: Skribent