Att inte ens kunna ställa frågan!

I denna bloggen försöker jag ge min syn på de stora förändringar dagens utbildningssystem kommer att gå igenom på grund av de stora förändringar vårt samhället i sin tur går igenom. Ett rätt enkelt orsakssammanhang eller hur? Ibland verkar det däremot som om politiker och andra intressenter inte ser det utan drömmer sig tillbaka till en, för dem, trygg tid när alla visste sin plats och inga större samhällsförändringar skedde.

Det får mig att tänka på följande inlägg från Steve Schwartz där han försöker beskriva hur lite vi egentligen vet. Han delar in vårt kunnande i tre områden; saker vi vet, saker vi vet att vi inte vet samt saker vi inte vet att vi vet eller:

“There’s the shit you know, the shit you know you don’t know, and the shit you don’t know you don’t know.”

Det finns alltså saker vi kan och saker vi vet att vi inte kan samt saker som vi inte ens vet att vi kan. Det är den sista kategorin som antagligen är den största om man ser till den totala mängden av kunskap.

Dagens skola fokuserar mycket på att lära sig saker som man sedan skall kunna och det är ju ett bra mål när kunskapsmängden inte var så stor. Det var ju inte för så länge sedan som den kunskapen man behövde för att klara sig igenom livet rymdes i ens egna huvud. Denna kunskap lärde man sig av sina föräldrar eller andra närstående personer. Visserligen så professionaliserades den i och med folkskolan men mängden var inte större än att man kunde bära med sig den.

De senaste åren har mängden kunskap exploderat och många av oss har insett att det finns ingen möjlighet att den enorma mängd kunskap skall rymmas i ens huvud. Vi har blivit alltmer beroende av olika system där vi kan ta reda på det vi behöver. De första sådana var väl olika uppslagsverk som Bra Böckers som mina föräldrar hade i sin bokhylla. När jag flyttade hemifrån så kändes det förlegat och då hade man istället uppslagsverket på CD-ROM. Dessa multimediala uppslagsverk rymde återigen mycket mer information än pappersvarianterna och de var dessutom väsentlig billigare.

Idag känns ett uppslagsverk på CD-ROM antikt och jag undrar om någon ens har ett ännu mindre använder det. Det finns ju massor med tjänster på Internet som är innehåller ännu mer information än en skiva och dessutom är aktuella. En sådan tjänst är Wikipedia men den största är nog ändå Google eller hur?

Dagens utbildningssystem håller på att gå igenom en liknande utveckling. Man börjar inse att mycket av den kunskap som dagens elever kommer att behöva i sitt arbetslivet inte kommer att kunna rymmas i deras huvud. Den viktigaste kunskapen som vi kan lära dagens elever kanske är att göra dem till duktiga sökare som kan bedöma olika källors relevans och trovärdighet. Jag vill understryka att kunskap inte är alls är oviktigt. Den behövs för att kunna navigera i ett alltmer komplicerat samhälle men att rabbla en massa fakta blir alltmer oviktigt, anser jag.

Utmaningen idag är alltså att lära eleverna hur man skall ställa de korrekta frågorna för att kunna få dem svar man söker. En utmaning som även är en läroprocess för utbildningssystem. Denna förändring i kunskapssyn gäller inte bara eleverna utan givetvis även den pedagogiska personalen. Denna förändring kommer sin tur att påverka hela systemet. Idag mäter man ju hur mycket av kunskapen som sitter i elevernas huvud men skall man istället försöka mäta hur bra de ställer frågor så krävs ett annat utvärderingssystem eller hur? Hur som helst så finns här idéer och planer hur man kan nå dit man vill.

Den stora utmaningen för framtidens utbildningssystem blir däremot att tackla det tredje området för vår kunskap; det du inte ens vet finns eller “shit you don’t know that you don’t know”. Detta områden är ju så mycket större än de två andra men vi kan inte ens ställa en fråga för ingen vet inte ens hur frågan skall ställas. Samtidigt blir den allt viktigare i en värld med så mycket kunskap och så snabba förändringar att på något sätt greppa denna kunskap. Men hur rustar vi våra barn för detta? Det svåra är ju att vi inte ens vet hur vi skall ställa frågan för att i sin tur ta reda på hur vi skall skaffa kunskapen?

Vet du?

Inläggsförfattare: Skribent