Datorn är inte så viktig, egentligen.

Många av oss tycker att det har varit lite tyst ett tag om IT och skolan. Det har känts precis som om det är en icke-fråga för många politiker och pedagogiska ledare. De senaste månaderna däremot så lanseras den ena satsningen efter den andra. Mycket av dessa satsningar handlar om att erbjuda all personal i skolan en egen dator och ibland går man så långt som att erbjuda samtliga elever en egen dator. Dessa satsningar på hårdvaran dvs datorer till alla är väl ett sätt att visa att man tycker utbildning är viktigt och att man satsar resurser på den.

Jag, däremot är lite tveksam till dessa dyra satsningar på datorer. Kanske är lite motsägelsefullt när denna blogg handlar om hur skolan förändras av tekniken? Men jag är övertygad om att att den nya tekniken inte i första hand handlar om datorerna i sig själv utan hur de förändrar hela vårt synsätt på vår omgivning.

Att satsa på datorer till alla behöver inte innebära att man förändrar något egentligen. Alltför ofta så gör man bara samma saker fast i ett annat medium istället. Lärarna ger eleverna läxor eller andra uppgifter som lämnas in via mejl istället för via papper. Eleverna redovisar sina projekt via PowerPoint istället för enbart muntligt. Med andra ord arbetssättet har inte ändrats bara för man använder ett annat verktyg.

Att satsa på många datorer till personal och elever kan vara en enkel utväg för politiker och ledare men den stora utmaningen är att förändra den pedagogiska personalens förhållningssätt till kunskap och lärande. En del har förstått att detta krävs och kombinerat satsning på hårdvara med utbilningar för personalen som Skolverkets PIM-utbildning. Utbildningen är det inget fel på och den personal som går igenom utbildningen kommer att ha en fördjupad kunskap om hur man använder IT i skolan. Men den räcker inte tror jag.

De stora utmaningen och det är just det som jag försöker beskriva samt reflektera över när jag skriver på denna bloggen; är att den nya tekniken som håller på att skapas justnu kommer att förändra vårt sätt att förhålla sig till kunskap och vårt sätt att arbeta. Den nya tekniken är inget mindre än ett paradigmskifte dvs ett totalt förändrat tankesätt och världsuppfattning. Det alltså om så mycket mer än att bara se till att samtliga lärare och elever har tillgång till datorer. Att öka antalet datorer i skolan kan visst vara ett steg på vägen men det är så mycket viktigare är att förändra tankesätten. Det handlar inte mindre än att förändra synen på kunskap, hur man använder och tillskansar sig den.

Skall man verkligen få en modern skola så gäller det att jobba med utbildning av pedagogisk personal långsiktigt. Mycket längre än en PIM-utbildning. Den är bara en början på en långprocess som krävs för att verkligen förändra skolan i grunden.

Frågan jag ställer mig är om politiker och den pedagogiskaledningen verkligen har uthålligheten att köra processen till sitt slut?

Inläggsförfattare: Skribent