Examen?

Jag läste precis ett inlägg på den alltid intressanta Ung Kommunikation bloggen. I inlägget tar de upp en del frågeställning som dyker upp när man jobbar med nya medier och försöker jobba på ett nytt sätt.

En av frågeställningarna som diskuterade var; När skall man som pedagog låta elevernas alster och skrivande synas på webben? Denna fråga belyser man ur en mängd olika synvinklar. Men missar den väsentliga tycker jag; varför skall man göra skillnad på en examenstext och en text som är ett arbetsmaterial?

Först får jag medge att de juridiska aspekterna kan jag inte så kom ihåg den reservationen när du fortsätter att läsa min åsikt. 😉

Jag förstår inte riktigt vad problemet skulle vara att även publicera ett arbetsmaterial? Hur skulle det vara en nackdel för eleverna att framtida arbetsgivare skulle kunna se arbetsmaterial som man en gång gjort för länge sedan?. Jag har många gånger i denna bloggen skrivit om att det pedagogiska arbetet står inför ett paradigmskifte. Den stora förändringen består av att hela det pedagogiska systemet går från att vara ett system som har olika sorters av prov och examen till en process istället.

Skälen till detta paradigmskiftet är några stycken och samtliga av dessa kommer utanför dagens system. Det är alltså ett tryck från världen utanför som gör att utbildningssystemet tvingas till förändring. Det intressanta är att flera av orsakerna till detta omvandlingstryck hänger ihop. Första delen av kedjan är den tekniska utvecklingen, alltfler av de tekniska systemen går från att vara dokumentstyrda till att vara vara social plattformar där en ständig process pågår. Dessa system förändra i sin tur världsbilden för användarna av systemen. Det är den andra delen av kedjan och kanske den viktigaste. Denna förändring innebär inte mindre än att dagens elever har en annan världsbild än vad vi de äldre har. Vi ser fortfarande webben som en förlängning av vårt pappersskrivbord. De ser webben som en ständigt pågående process utan en färdig produkt.

Alltså den frågeställning som deltagarna uttrycker på Ung kommunikations bloggen att separera mellan ett arbetsmaterial och en statisk slutprodukt kommer dagens och framförallt morgondagens elever allt mindre att förstå. De lever i en transparent värld där man delar mycket mer än vad vi tror och detta detta delande är en process som aldrig har ett slut. De kommer alltså inte att förstå frågeställningen än mindre förstå varför man skall leverera en slutprodukt som inte får förändras.

Inläggsförfattare: Skribent