Inga svar!

Jag har i denna bloggen åtskilliga gånger skrivit om den totala förändringar som jag är övertygad om att skolan måste gå igenom. Jag är övertygad om att hela utbildningssystemet måste förändras i grunden. De flesta gånger har jag kanske inte pekat på konkreta svar på de förändringar som skolan måste göra. Jag har nog alltför oftast bara konstaterat att förändringar måste göras, tycker vissa av er.

Några av er kanske rent av tycker att det är lite feg och enkel utväg. Säger man att skolan måste förändras så bör man ha svaren på hur den förändring skall se ut. Det är ett synsätt som jag kan förstå och har mött några gånger när jag har varit ute och pratat om framtidens skola.

Jag kan erkänna att jag hade önskat det var möjligt att leverera tydliga och enkla svar på de frågor som jag ställer. Det hade varit det enklaste. Men jag har över tiden blivit alltmer övertyga om att dessa enkla svar inte finns. Vi går igenom en kommunikationsrevolution som först nu håller på att få sitt stora genomslag i samhället. Det är ingen som vet riktigt hur den nya skolan kommer att se ut och hur den kommer att organisera sig eller som Clay Shirky:

En revolution kännetecknas av att de gamla institutionerna faller snabbare än vad de nya byggs upp!

Dagens systemet visar alltmer sina brister och många av oss inser att det måste förändras i grunden men än så länge har vi inte svaren på vad som skall komma istället. Att något nytt kommer är vi säkra på frågan är bara vad. Detta inlägg slutar alltså som mitt förra inlägg med en fråga och det kanske är ett av de saker som det nya systemet innebär. Det viktiga blir alltså inte att leta efter svar som man gör idag utan kunna ställa de rätta frågorna istället?

Inläggsförfattare: Skribent