Mobiltelefonförbud i skolan, varför det?

När en av våra döttrar kom hem från skolan första dagen efter lovet hade hon som väntat en hög med lappar med sig hem. I dagens moderna värld borde väl skolan kunna ha löst detta informationsflöde på ett betydligt enklare och rationellare sätt eller hur? Att vi får veckobladet, som numera är ett månadsbrev, elektroniskt är väl ett steg framåt men borde inte en blogg eller Facebook grupp vara betydligt enklare?

Men åter till rubriken för detta inlägg, bland alla dessa lappar fanns information från ansvarig rektor om att ingen elev för använda sin mobiltelefon under skoltid och faktiskt även under fritids. Eleverna får ha telefoner med sig till skolan men så fort de är på plats skall de stängas av och låsas in. Varken jag eller min fru kände till att mobiler ställde till problem eller något förbud fanns. När dagen är över och det går hem får de tillbaka sina mobiltelefoner.

Jag blev lite förvånad för varken jag eller min fru hade uppfattat att mobiltelefoner var ett problem på skolan. Därför la jag ett snabbt mejl till ansvarig rektor och glädjande nog ringde hon upp mig dagen efter. Det visade sig att förbudet inte var något nytt utan bara tillämpningen hade varierat på skolan. Syftet med lappen var alltså att klargöra för föräldrar och personal vilka regler som gällde samt hur man tillämpade dem. I mitt mejl ställde jag även frågan om eleverna hade varit delaktiga i beslutet. Min dotter hade nämligen ingen aning varför beslutet fanns eller ens att det existerade. Rektorn hade letat bland elevrådsprotokoll efter beslutet eftersom det fattades innan hon började på skolan. Av vad hon kunde få ut av protokollen så hade åtminstone frågan diskuterats på ett elevråd men antagligen är det vuxna som stod för själva beslutet.

Jag tycker det finns så många feltänk när det gäller detta förbud så att jag inte riktigt vet var jag skall börja. Det första är väl om nu det är ett problem hur barnen använder sina mobiltelefoner så borde det arbetet börja med eleverna och det måste ske regelbundet. Annars förstår ju ingen varför man har ett förbud. Dessutom använder eleverna mobiltelefoner på ett sätt som kan uppfattas som missbruk av andra så har man ett djupare problem på skolan. Då är problemet inte själva mobiltelefonerna utan hur man ser på varandra. Det handlar alltså om grundvärderingarna på skolan.

Det andra är att om nu eleverna är så förtjusta i sina mobiltelefoner så använd de i undervisningen! Tidningen Datorn i undervisningen visar på hur man kan göra just så. Det måste ju vara varje pedagogs dröm att jobba med verktyg som barnen älskar eller hur?

Det tredje argumentet handlar egentligen om den världen som barnen skall ut i om kanske tjugo och hur den ser ut. Jag har svårt att tro att den blivande arbetsgivaren förbjuder de anställda att använda sina mobiltelefoner. Jag är tvärtom övertygad om att framtida arbetsgivare och faktiskt många av nuvarande uppmuntrar användandet. Det kanske rent av kan vara så att är man duktig på att använda mobiltelefonen så har man lättare att få jobb.

Slutligen så retar det mig lite att jag glömde fråga rektorn när hon ringde om förbudet även gällde vuxna? 😉

Inläggsförfattare: Skribent