Skolan flyttar ut!

Jag skrev i mitt förra inlägg om Wikpedia och hur man kunde använda det i undervisningen. Det jag tycker är intressant med ett verktyg som Wikipedia är hur det kan användas på ett helt annat sätt i undervisningen än motsvarande betal-verktyg NE. Eleverna kan ju publicera sina projektarbeten som poster på plattformen eller man kan tillsammans med pedagogen se hur diskussionerna förs när en post växer fram. Tillråga på allt så kostar det ingenting heller.

Nu är givetvis Wikipedia långt ifrån det enda verktyget som pedagoger kan använda på Internet. Kanske ett av de mer uppenbara exemplen är Google olika tjänster som Google Docs som enkelt utryckt är ett office-paket på webben. Även om det på senare tid har blivit mer av ett samarbetsverktyg med realtidstjänster. Ett annat verktyg Google Earth eller Google Sketchup. Det sista exemplet är ett program där man kan göra byggnader och andra 3D-objekt. Tänk om man tillsammans med eleverna kunde bygga upp historiska miljöer!

Det finns mängder med väldigt kompetenta verktyg. Ovanstående är bara några exempel och jag är övertygad om att ni läsare har fler exempel. Det paradoxala är att många av verktygen inte är speciellt framtagna för pedagogiska arbeten. De används av företag och andra organisationer i skarpa situationer. Att använda program eller tjänster på nätet som inte i första hand är skapta för pedagogiska situationer behöver inte vara något dåligt. Tvärtom det är ju stor sannolikhet att många av verktygen kommer eleverna att jobba när de väl har lämnat skolan.

Att alltfler skolor kommer att använda denna typen av tjänster är jag övertygad om. En tydlig trend är hur alltfler skolor, universitet och högskolor använder Googles samt Microsofts webbmail-tjänster. När väl dessa institutioner har tagit steget ut på nätet och använder sådana tjänster. Då kommer tröskeln att använda andra liknande tjänster att successivt sänkas.

Första vågen, den som vi ser en början av nu, kommer att var en utflyttning av tekniken. Skolor kommer alltså att lägga alltmer av sin IT-struktur utanför den egna organisationen. Men det är med steg två som jag personligen tror att de verkligen intressanta effekterna kommer. Steg två kommer att innebära att själva lärandet kommer att lämna institutionerna. Redan idag har Apple en tjänst som heter iTunesU. På denna tjänsten finns tusentals med föreläsningar som vem som helst kan lyssna på. Många av dessa föreläsningar kommer från välkända skolor med deras bästa lärare och pedagoger.

När skolans personal har börjat vänja sig vid att använda verktyg som finns utanför den egna institutioner kommer många att tycka det kännas helt naturligt att använda andra pedagoger via nätet som föreläsare. Varför inte använda de föreläsare som är bäst i världen? När skolans pedagoger börjar resonera så kommer dagens skolan att förändras i grunden och äntligen bli modern!

Inläggsförfattare: Skribent