Wikipedia ett pedagogiskt verktyg!

Jag har förut skrivit några inlägg i denna bloggen om hur man kan använda Wikipedia som ett pedagogiskt redskap. En person som har skrivit betydligt bättre och djupare om Wikipedia är Kristina Alexanderson som på sin blogg skrivit ett flertal inlägg om verktyget.

Kristina har i sin blogg pekat på många viktiga saker som en pedagog bör tänka på när man använder verktyget. Det kan vara sådant som källkritik. Själv har jag gett förslag på att använda verktyget istället för att lämna in rapporter. Varför lämna in en rapport som den ansvariga pedagogen och i bästa fall dina föräldrar läser? Jobba istället med den information som redan finns på Wikipedia eller skapa nya som ännu inte finns. Då sprids ju det som eleven skapar till en större krets av människor. Tänk bara på hur stolt eleven kommer att bli när den upptäcker hur många som läser, länkar och berömmer vad den har skapat.

Jag skull vilja avsluta detta inlägg med diskussionen Kristina har på sin blog om källkritik och Wikpedia. Det hon beskriver är hur man med hjälp av verktyget kan jobba med källkritik tillsammans med eleverna. Jag skulle vilja föra diskussionen vidare genom att berätta om en funktion på Wikipedia som många verkar missa. På många av sidorna finns en diskussionsida. Där kan man se hur diskussioner har förts när man tagit fram information på själva sidan. Vilka överväganden som har gjort och hur diskussionen har först mellan olika redaktörer.

Denna funktion på Wikipedia finns ju inte på andra tjänster som NE. Tänk vilken guldgruva det kan vara när man diskuterar källkritik!

Inläggsförfattare: Skribent