Lärarna som plattform

Jag skrev i mitt förra inlägg om att skolan måste gå från att var ett löpande band till att mer likna en mjukvaruplattform. Skolan måste bli betydligt mer “hackbar”, tillåta rent av uppmuntra förändringar samt inte minst öppna upp sig mot resten av samhället. Skall man lyckats med detta måste pedagogerna som grupp vara med. De måste […]

Skolan som en plattform

Jag har skrivit några gånger om att man skall våga göra nya saker och nu hade jag tänkt praktisera det själv. Vi måste ibland lägga ut tankar som inte är redo och se vad processen tar vägen. Detta inlägg handlar lite om mina tankar om vad skolan som plattform innebär. Jag har ännu inte allt […]

Det offentliga klassrummet!

I ett av mina förra inlägg skrev jag om hur man som lärare måste våga misslyckas för att lära sig hur man kan använda de nya verktygen som bloggar, facebook och Twitter. Jag avslutade inlägget med att börjar man använda dessa verktyg så blir mycket i klassrummet helt plötsligt mer offentligt. Det som förut endast delades mellan […]

Skolans uppgift

När vi diskuterar hur skolan skall se ut nu och i framtiden så är det så lätt att glömma institutionens grundläggande uppgift. Det är så lätt att fastna i diskussionen som hur långt lärarnas sommarlov skall vara eller om det heter IT eller IKT. När skolans primära uppgift är att rusta eleverna för den framtida […]

Pedagoger måste misslyckas!

När många av oss sitter och funderar på hur vilka krav som ställs på framtidens pedagoger så tänker vi alla på IT. Våra funderingar handlar ofta om hur man hanterar Twitter, bloggar, Facebook osv osv. Själv är jag inte så säker på att sådan kunskap egentlige är så viktig att man skall lägga ner så […]