Det offentliga klassrummet!

I ett av mina förra inlägg skrev jag om hur man som lärare måste våga misslyckas för att lära sig hur man kan använda de nya verktygen som bloggar, facebook och Twitter. Jag avslutade inlägget med att börjar man använda dessa verktyg så blir mycket i klassrummet helt plötsligt mer offentligt. Det som förut endast delades mellan lärare och elever samt kanske en och annan förälder helt plötsligt får en större publik.

Det kan ju faktiskt bli så att ens pedagogiska arbete med klassen blir nåbart för vem som helst. Det är ju inte annat en än en revolution! Det var bara några år sedan som ingen förutom läraren och eleverna i klassrummet som visste vad som hände under lektionerna. Kretsen utökades när arbetslagen infördes och fler lärare fick jobba tillsammans med en klass. Nu när de sociala plattformarna gör sitt inträde i det pedagogiska arbetet så kommer de sista väggarna att falla mellan skolan och resten av världen.

När skolans inre arbete blir publikt kommer en större förändring än vad vi idag kan ana ske. Tekniken i detta fallet är bara en katalysator för en gigantisk förändring av skolans arbete och organisation. Men så har det väl alltid varit eller hur? Det är inte tekniken i sig själv som förändrar något. Utan det är när vi människor använder den på sätt som det inte var tänkt från början som förändringen kommer men mer om det i nästa inlägg.

Inläggsförfattare: Skribent