Skolans uppgift

När vi diskuterar hur skolan skall se ut nu och i framtiden så är det så lätt att glömma institutionens grundläggande uppgift. Det är så lätt att fastna i diskussionen som hur långt lärarnas sommarlov skall vara eller om det heter IT eller IKT. När skolans primära uppgift är att rusta eleverna för den framtida arbetsmarknad de skall ut i.

Vi alla från personal, föräldrar, pedagogisk ledning samt inte minst ansvariga politiker borde hela tiden ha detta mål framför oss. Vi borde allihop sätta oss ner och komma överens om vilka färdigheter våra barn skall har när de går ut ur skolan. Jag är övertygad om att de inte är så många.

Färdighterna innefattar sådant som att man skall kunna hantera den nya tekniken, att man skall kunna sålla och bedöma den flod av information de kommer att möta. Det är från dessa två mål alla diskussioner om hur skolan skall se ut borde starta.

Dessa färdigheter är inte bara viktiga för att våra barn skall kunna få ett jobb och försörjning. Det handlar även om att de skall kunna förstå det samhälle som de skall leva i. De måste ha dem för att kunna göra sin egen omvärld begriplig och förståelig för att kunna bli lyckliga helt enkelt och är inte det viktigt?

Inläggsförfattare: Skribent