Öppen skola är en överlevnadsfråga

Jag läste precis Kristina Alexandersson inlägg på sin blog “Skolans största problem är också skolans största tillgång”. Kristina skriver i sitt inlägg “alla har en erfarenhet av skolan, alla vet vad skola är” och hur detta ställer krav på pedagogerna i skolan. Men hon beskriver även hur detta kan vändas till en tillgång “eftersom alla har erfarenheter av skolan så borde det vara enkelt att få alla att känna engagemang för skolan och ta ställning till det som man anser att skolan borde ägna sin verksamhet åt.”

Jag skulle vilja driva tesen ännu längre att det handlar om inte mindre än skolans överlevnad! Skolan måste som institution snart motivera föräldrarna varför de skall lämna över sin barn till skolan. Världen runt skolan har förändrats i grunden och skolan har inte länge till sin självklara roll i samhället som den en gång hade. Den nya teknik vi ser växa fram håller på att rasera stora tunga institutioner en efter en. Hela utbildningsväsandet kommer snart att få känna av teknikskiftet.

Den stora förändringen är i motsats mot förr har inte skolan monopol på kunskap längre. Kunskap finns ju överallt! Jag gav i mitt förra inlägg ett exempel Khan Academy med över 1 400 videor i olika ämnen. Wikipedia är en annan fantastisk kunskapskälla, för att inte tala om numera all faktas moder, Google.

Den sociala träningen, som brukar vara ett annat argument för skolan som institution kan faktiskt barnen få genom olika fritidsaktiviteter och via tjänster på Internet. På många sätt kanske de erbjuder bättre träningen än skolan. Det har ju visat sig att många av tjejer och killar som har varit tränare för ungdomar blir väldigt bra chefer senare i livet.

Frågan som skolan alltmer måste svara på är alltså vad är det mina barn gör hela dagarna i en institution som många av oss tycker är gammalmodig och snabbt riskerar att bli irrelevant. Det enklaste sättet att bevisa hur viktigt skolan är och det arbete som görs där är att riva gränsen mellan skolan och resten av samhället. När skolan som institution ständigt kommunicerar till föräldrar, politiker och den bredare allmänheten vad de gör så kommer också existensberättigandet. Men det innebär också att arbetet måste vara av hög kvalité och med i tiden.

Inläggsförfattare: Skribent