Skolan som finns någon annstans!

Jag har förut skrivit om att stora delar av skolan kommer att flytta ut på nätet och inte längre vara en funktion för organisationens IT-avdelning. Jag tror vidare att en del av undervisningen även kan kommas att flytta ut. MIT en världens mest framstående universitet var först ute med att lägga ut föreläsningar gratis på Internet. Allfler av större och mindre universtitet har följt efter. Det gör ju att man som elev har tillgång till världens bästa pedagoger utan att lämna sitt hem. I förlägningen innebär det att din egen pedagog hänvisar till dessa föreläsningar och ni tillsammans sedan tar eventuella frågor du som elev har.

Användningen av andra verktyg och tjänster kan nog ta ett steg längre än vad jag har tänkt först. Det var en bloggpost på Micke Gunnarssons egen blogg som fick mig att fundera. Han skrev ett inlägg om att skolan erbjöd sig att betala en del av mobiltelefonräkningen så att ens barn kunde använda mobilen i ett pedagogiskt syfte.

Det fick mig att fundera att skolan som institution har ett alternativ till kostsamma satsningar som en-till-en projekt där man köper en dator till varje elev. Många av eleverna i skolorna ha ju redan minst en dator hemma. Varför inte istället låta dem ta med den till skolan? Skolan erbjuder istället uppkopplingar, kanske 3G modem. De som inte har dator hemma kan ju antingen erbjudas dator från skolan eller hjälp till att köpa en egen. Det som kan ställa till en sådan lösning är om eleverna har olika datorer med olika prestanda men använder skolan moln-tjänster som följer standards bör det inte vara ett problem.

Alltså skolan som institution kommer snart att släppa sin IT-infrastruktur till andra aktörer som fixar det åt skolan via webben. En del av undervisningen kommer att flytta ut på nätet när vi alla har tillgång till världens bästa pedagoger, gratis. Själva den personliga IT-utrustningen tar elever och lärare med sig. När allt blir mobilt och finns tillgängligt var som helst via Internet så kommer den fysiska platsen dvs själva skollokalen bli mindre viktig. Vad finns då kvar?

Frågan som skolan som institution måste ställa sig är; varför skall jag som förälder skicka mina barn till en fysisk skola när allt annat finns med bättre kvalitet någon annanstans?

Inläggsförfattare: Skribent