Hur vill partierna att eleverna skall vara?

För några dagar sedan presenterade Folkpartiet sitt valmanifest. Ett förslag i manifestet var ett återförstatligande av skolan. Det är helt i linje med partiets senaste förslag inom skolan som omfattar sådana saker som, att föräldrar till stökiga elever skall tvingas sitta med i klassrummet, att skolan skall redovisa skolk i betygen samt barnen skall få betyg tidigare […]

Creative Commons skola?

Kristina Alxeandersson har på sin bligg skrivit et flertal gånger hur man använder Creative Commons i skolan för att på ett enkelt sätt dela med sig av material som produceras i skolan. Tanken med licenserna är att det skall vara enkelt att dela med sig av det material man producerar. Tar man verkligen till sig denna form av […]

Skolan på väg ut?

Vårt samhälle går igenom stora förändringar nu. En av de största krafterna som driver denna utveckling framåt är den fantastiska utvecklingen av Internet. Denna utveckling kommer att påverka samtliga delar av vårt samhälle. De delar som kände av förändringstrycket först var ju bankerna och därefter var det musikindustrin. Idag känner filmindustrin, massmedia och bokförlagen av […]

Skrota dagens data-undervisning!

Jag satt och jobbade i Google Analytics. Upptäckte då att man hade ändrat lite i en meny. Ingen stor sak det är sådant som händer när man använder tjänster på nätet. Helt klart var det en förbättring och gjorde just den funktionen lättöverskådlig. Det fick mig att fundera över hur mycket av dagens data-undervisning ser ut. […]

Kravlös, vänsterflummare och flumskole förepråkare!

Kravlös, vänsterflummare och flumskoleförespråkare så kallas man när man framför kritik mot Jan Björklunds skolpolitik. Dessa och andra saker har jag kallats för de senaste dagarna jag har tyckt att det senaste förslaget från vår skolminister som handlar om skolk skall synas i betygen från årskurs sex är helt uppåt väggarna. Detta sätt att argumentera […]