Creative Commons skola?

Kristina Alxeandersson har på sin bligg skrivit et flertal gånger hur man använder Creative Commons i skolan för att på ett enkelt sätt dela med sig av material som produceras i skolan. Tanken med licenserna är att det skall vara enkelt att dela med sig av det material man producerar.

Tar man verkligen till sig denna form av att hantera rättigheter så kan de faktiskt förändra skolan i grunden. Det innebär ju att man använder undervisningsmaterial eller kanske webbtjänster som inte producerats av några stora läromedelsförlag. Det handlar istället om olika former av Wikipedias för skolor. Sådana tjänster håller på att växa fram på olika ställen.

Det kan även handla om gratis videotjänster som Khan Academy. Där en ensam kille snart har producerat två tusen undervisningsfilmer i vitt skilda ämnen. Som om det inte vore nog har flera stora universitet lagt ut filmer med föreläsningar med skolans egna pedagoger.

Om man tar till sig Creative Commons fullt ut innebär det en skola utan material som kan användas av andra. Det är rent av så att material man själv produceras skall delas med andra än de på skolan. Det handlar alltså om att ta bort de gränsen som finns mellan olika skolor och årskurser. Det handlar inte mindre om enskilda skolor som är mer delar av nätverk än separata enheter på en fysisk plats.

Inläggsförfattare: Skribent