Hur vill partierna att eleverna skall vara?

För några dagar sedan presenterade Folkpartiet sitt valmanifest. Ett förslag i manifestet var ett återförstatligande av skolan. Det är helt i linje med partiets senaste förslag inom skolan som omfattar sådana saker som, att föräldrar till stökiga elever skall tvingas sitta med i klassrummet, att skolan skall redovisa skolk i betygen samt barnen skall få betyg tidigare än idag. Det som gör mig lite fundersam är att inget av de övriga partierna i riksdagen verkar ha någon alternativ linje. Samtliga partier ställer upp på Folkpartiets problembeskrivning av den svenska skola och hur man löser de problem som partiets tycks se.

Skolpolitiken idag bland riksdagspartierna verkar för en utomstående handla om att stifta regler och straffa dem som inte följer reglerna. Viktiga ledord som elevinflytande och att man skall uppmuntra eleverna lyser med sin frånvaro? Ser partierna barnen i skolan som några som skall lära sig reglerna och för övrigt inte ifrågasätta vad vuxna har bestämt? Eleverna skall alltså sitta tysta i bänkarna och göra vad magistern har bestämt!

Jag undrar om partierna verkligen tror att det är så man skapar en modern skola som förbereder våra barn för den arbetsmarknad de skall ut i? Vill verkligen dagens och morgondagens arbetsgivare ha medarbetare som sitter tysta och väntar på att chefen skall säga till dem vad som skall göras?

Framtidens arbetsgivare och för den delen dagens önskar väl tvärtom det motsatta? De efterfrågar medarbetare som vågar ta initiativ, som är kreativa och som vågar ifrågasätta hur man arbetar på arbetsplatsen. Det är ju till och med så att en del kloka personer påstår att det ger oss konkurrensfördelar i världen att vi har medarbetare som vågar ta egna initiativ och ifrågasätter vad chefen säger.

När jag följer skoldebatten inför valet så verkar det som om ingen inser sambandet som jag har funderat över i detta inlägg. Man verkar tro att elever som under hela sin skoltid har blivit tillsagda att bara följa regler som de inte haft något inflytande över samt bli straffade om man byter mot den skall helt plötsligt på sitt första jobba bli initiativrika och självgående medarbetare. Är det bara jag som inte ser att detta går ihop?

Inläggsförfattare: Skribent