Kravlös, vänsterflummare och flumskole förepråkare!

Kravlös, vänsterflummare och flumskoleförespråkare så kallas man när man framför kritik mot Jan Björklunds skolpolitik. Dessa och andra saker har jag kallats för de senaste dagarna jag har tyckt att det senaste förslaget från vår skolminister som handlar om skolk skall synas i betygen från årskurs sex är helt uppåt väggarna.

Detta sätt att argumentera gör mig faktiskt alltmer irriterad. Förespråkarna verkar inte alls intresserad av en diskussion om förslagen som Björklund för fram. Utan istället sätter de en massa negativa etiketter på sina motståndare. Argumentationssättet påminner om olika sekters sätt att möta kritik där all kritik av ens synpunkter inte bemötts med sakliga argment utan istället med olika skällsord.

Skall man nu diskutera själva förslaget så var faktiskt min första reaktion vilket århundrade kommer detta ifrån? När jag läser mellan raderna så ser tycker jag mig se en avgrund mellan mitt sätt att se barn på och Jan Björklunds. Jag får intrycket när jag läser detta och andra förslag från Björklund att barn är något som skall tuktas. Det gäller att vi som vuxna sätter upp regler för barnen som de sedan följer. Bryter barnen mot de regler som vi vuxna har satt upp så följer ett straff. Enligt mitt sett att se så objektifierar barnen och de ses inte som individer med rättigheter.

Utgår man från att barn är just individer med rättigheter så följer det med en skyldighet för oss vuxna att lyssna på dem. Då handlar inte om att vi som vuxna skall själva sätta upp regler som sedan slavisk skall följas av barnen. Istället diskuterar man tillsammans med barnen fram förhållningssätt som alla är med på och förstår. Barnen är delaktiga i samtliga processer som berör dem.

Ett av skolans viktigaste mål är att rusta våra barn för den arbetsmarknad de senare i livet skall ut i. Då tycker jag det är självklart att man som politiker, ansvariga ledare, pedagog och förälder funderar på hur den eventuella arbetsplats kan se ut. Jag är övertygad om att den arbetsplatsen kommer att uppmuntra sina medarbetare att ta egna initiativ, att våga ifrågasätta gällande regler och våga vara kreativ. Varför skall skolan då inte vara något liknande?

Inläggsförfattare: Skribent